English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP przekazali Komisarz Marianne Thyssen białą księgę

02-03-2015

Dnia 26 lutego 2015 r. w siedzibie Komisji Europejskiej przedstawiciele Pracodawców RP przekazali Marianne Thyssen – Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – białą księgę o kształceniu ustawicznym w MŚP w kontekście utrzymania zatrudnienia wśród osób starszych. Dokument powstał w ramach dwuletniej współpracy Pracodawców RP z organizacjami biznesowymi i edukacyjnymi z Hiszpanii, Belgii i Słowacji.

 

Partnerzy projektu przedstawili Marianne Thyssen wnioski płynące z wymiany doświadczeń na temat uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz ich związku z sytuacją na rynku pracy. Wychodząc z założenia, że finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych wymaga przedłużenia aktywności zawodowej, uczestnicy spotkania stwierdzili, iż niezbędne jest nowe  postrzeganie rozwoju kariery i uczenia się w toku jej trwania. Kluczowym elementem proponowanego podejścia do zasobów ludzkich jest uczenie się przez całe życie oraz – będące jego częścią – zawodowe kształcenie ustawiczne (continuous vocational training – CVT). Podkreślono też znaczenie edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się oraz potrzebę rozwijania systemu walidacji tych form rozwoju wiedzy i umiejętności.

 

Rekomendowano następujące rozwiązania praktyczne:

 

– promocję i wsparcie programów mentorskich w firmach, również poprzez odpowiednie rozwiązania finansowe i podatkowe;

skill pooling (łączenie umiejętności) – program, w którym starszy, doświadczony pracownik dużego przedsiębiorstwa jest oddelegowany do wykonywania pewnych zadań i doradzania małej lub średniej firmie;

voucher szkoleniowy – finansowanie udziału w szkoleniach zamiast finansowania organizacji szkoleń.

 

W ramach współpracy między partnerami – współautorami białej księgi – powstanie również publikacja przedstawiająca dobre praktyki z krajów partnerskich w zakresie: oceny potrzeb szkoleniowych, strategii rozwoju umiejętności, finansowania szkoleń, oceny i uznawania umiejętności nabytych w procesie pozaformalnej edukacji i nieformalnego uczenia się oraz udziału organizacji pracodawców i związków zawodowych w zarządzaniu kształceniem ustawicznym w MŚP.