English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jest projekt ustawy, na którą czekaliśmy prawie 20 lat!

04-03-2015

 

Wczoraj w Pracodawcach RP odbyło się spotkanie z Minister Beatą Małecką-Liberą oraz prof. Mirosławem Wysockim – krajowym konsultantem ds. zdrowia publicznego, w trakcie którego pierwszy raz zaprezentowano projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Tym samym Pani Minister rozpoczęła otwarte konsultacje projektu z interesariuszami.

 

Podczas spotkania Pani Minister podkreśliła, że projekt jest krótki i relatywnie prosty, bo ma ona na celu zwrócić uwagę na problem zdrowia publicznego i tym samym zrobić pierwszy krok w kierunku unormowania prawnego tego zagadnienia. Projekt ma tworzyć ramy do przygotowania szerszego, opartego na obiektywnych wskaźnikach Narodowego Programu Zdrowia, a także wspierać koordynowanie działań poszczególnych instytucji z zakresu zdrowia publicznego oraz określić ramy finansowania projektów prozdrowotnych.

 

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym zakłada koordynowanie wydatkowania środków na ochronę zdrowia przez wszystkie Ministerstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Programy profilaktyczne i kampanie edukacyjne byłyby finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz innych resortów, które mają w swoim budżecie pozycje związane ze zdrowiem publicznym, z subfunduszu profilaktycznego utworzonego w NFZ (z 1% budżetu) oraz z Funduszu Zdrowia Publicznego (finansowanego odsetkiem od wpływów z akcyzy – odpowiednio 1% ze środków z akcyzy na alkohol, 0,5% z akcyzy na tytoń i 3% z akcyzy od gier hazardowych). Szacuje się, że w sumie w pierwszym roku obowiązywania ustawy – w 2016 r. – na profilaktykę zostanie wydane ok. 1,5 mld zł. Bardzo ważną zapowiedzią jest też utworzenie nowego produktu kontraktowego – porady profilaktycznej. To z pewnością spowoduje zwiększenie dostępności profilaktyki oraz zwróci lekarzom uwagę na tę problematykę.

 

Ważnym punktem projektu jest koordynowanie kwestii z zakresu zdrowia publicznego. Ustawa tworzy instytucję Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego – w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zakłada też powołanie Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia (składającego się z przedstawicieli w randze Ministra lub Wiceministra z resortów objętych programem) oraz Rady do Spraw Zdrowia Publicznego (mającej charakter opiniodawczo-doradczy).

 

 Pani Minister przedstawiła także główne założenia Narodowego Programu Zdrowia, który stawia sobie za cel:

 

  • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 r.,
  • zmniejszenie odsetka palących o 2% w ciągu 5 lat,
  • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 r.,
  • zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 r.

 

Po prezentacji odbyła się żywa dyskusja. Uczestnicy spotkania – członkowie Pracodawców RP – zadawali wiele wnikliwych pytań, prosząc Panią Minister o doprecyzowanie omawianych zagadnień. Większość uczestników dziękowała za podjętą inicjatywę i deklarowała wsparcie dla projektu ustawy. Pani Minister zapowiedziała, że odbędą się kolejne spotkania promujące i wyjaśniające zagadnienia poruszone w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, w tym także kolejne spotkanie z przedstawicielami Pracodawców RP, już po przekazaniu projektu do konsultacji.

 

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP

 

 

 

Debata z cyklu Spotkania na Brukselskiej odbyła się w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badań i Analiz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego