English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

2015 rokiem walki z powikłaniami grypowymi

03-04-2015

Światowe organizacje zdrowia publicznego uderzają na alarm i wyznaczają cele dotyczące ograniczania śmiertelności wśród osób chorujących przewlekle. Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy włączają się w nurt tych działań i rok 2015 dedykują walce z powikłaniami grypowymi, na które w najwyższym stopniu narażeni są pacjenci z cukrzycą, chorobami układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego. To właśnie te grupy objęte będą w tym roku intensywną akcją edukacyjną. Inicjatywa ta została ogłoszona podczas dorocznej konferencji Flu Meeting 2015, która była okazją do podsumowania kończącego się sezonu epidemicznego zachorowań na grypę. 

 

Idąc za trendem nadanym przez Światową Organizację Zdrowia, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy chce uświadomić polskiej opinii publicznej, jak ważna jest profilaktyka grypy wśród osób chorych przewlekle. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia globalnym celem jest zmniejszenie śmiertelności osób chorych przewlekle o 2% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Wynika to z założenia, że bardzo wielu zgonom w przebiegu chorób przewlekłych można zapobiec. Walkę z chorobami przewlekłymi w tym roku ogłosiły również Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) oraz Europejski Sojusz przeciw Chorobom Przewlekłym (European Chronic Disease Alliance – ECDA).

 

Tegoroczna zima rozpieszczała Polskę łagodną pogodą. Mimo to, zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w tym sezonie epidemicznym było znacznie więcej, niż zeszłym roku. Według danych NIZP-PZH w okresie wrzesień ’14 – marzec ’15 na grypę i choroby grypopodobne zachorowało
2 623 878 Polaków, z czego ok. 8,5 tysięcy wymagało hospitalizacji. To ponad 40% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

2015 rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi

 

Dla pacjentów z chorobami przewlekłymi grypa wiąże się przede wszystkim z zaostrzeniami istniejących chorób, które wiążą się z licznymi komplikacjami:

 • Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego:
  • Infekcja grypowa to zwiększone ryzyko niebezpiecznych incydentów sercowo-naczyniowych.
  • Sezon grypowy zbiega się w czasie ze wzrostem liczby hospitalizacji oraz zgonów z powodu incydentów sercowo-naczyniowych.
 • Pacjenci z cukrzycą:
  • 6-krotnie większe niż u zdrowych osób prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu grypy w trakcie epidemii tej choroby.
  • 5-15% większy odsetek zgonów w trakcie epidemii grypy.
 • Pacjenci z chorobami układu oddechowego:
  • 1 na 5 dorosłych osób hospitalizowanych z powodu ciężkiej astmy jest zakażona wirusem grypy.
  • 8% ciężkich zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest wynikiem infekcji grypowej

To tylko niektóre z istotnych danych pokazujących jak dużym zagrożeniem jest grypa.

 

„Grypa jest jednym z najważniejszych czynników destabilizujących stan cierpiących na choroby przewlekłe np. choroby krążenia, cukrzycę, astmę czy POCHP. U tych chorych grypa szczególnie łatwo prowadzi do hospitalizacji i zgonów. Zaostrzeniom chorób przewlekłych wywołanym przez grypę w prosty i tani sposób można zapobiec. W tym roku chcemy dotrzeć właśnie do osób chorych przewlekle, którym szczególnie zalecamy coroczne szczepienie przeciw grypie” – mówi prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej.

 

Szczepić czy nie szczepić?

 

Grupą, która również narażona jest na powikłania grypy są kobiety w ciąży. Mimo szeregu jednoznacznych rekomendacji, jest to temat ciągle wzbudzający wiele emocji. Z tym zagadnieniem w formie debaty zmierzyły się dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch epidemiolog, pediatra, ekspert OPZG oraz dr Katarzyna Jaroszewska ginekolog i położnik pracujący w Szpitalu Specjalistycznym Św. Rodziny w Warszawie. Prelegentki zapoznały uczestników debaty z zagrożeniami, które związane są z zachorowaniami na grypę kobiet ciężarnych (poronienie, poród przedwczesny, obumarcie wewnątrzmaciczne płodu, zaburzenia rytmu serca u płodu, a nawet zgon przyszłej matki) oraz wyjaśniały obawy związane z bezpieczeństwem szczepień w tej szczególnej grupie pacjentów.  

„Kobiety w ciąży i te, które starają się o dziecko zdecydowanie mogą szczepić się przeciw grypie, jest to zgodne z międzynarodowymi i krajowymi zaleceniami eksperckimi, m.in. WHO. Powikłania pogrypowe w tej grupie są dość częste, a ich skutki mogą być tragiczne. Szacuje się, że ryzyko hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań wśród kobiet w ciąży jest siedmiokrotnie wyższe niż w generalnej populacji, a 10% pań trafiających do szpitala wymaga leczenia na OIOMie” – podkreśla dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch.

 

Placówka Medyczna

 

Flu Meeting było również okazją do wręczenia nagród za aktywny udział w akcji „Placówka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”. W placówkach, które zaraportowały liczbę zaszczepionych pracowników, osiągnięto średnio 77% poziom wyszczepialności przeciw grypie. Najlepszym ośrodkom przyznano tytuły: Lidera, Super Lidera, Szpitala Partnerskiego oraz Szpitala Wiodącego. Ponadto, placówki medyczne wzięły udział w konkursie na najlepiej zorganizowaną i udokumentowaną akcję promocji szczepień wśród swoich pacjentów. Eksperci Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej ocenili nadesłane prace pod kątem ich oryginalności, innowacyjności, oraz jakości przesyłanych materiałów. Po głosowaniu, zadecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień następującym placówkom:

 

 1. SZPZLO Warszawa-Targówek – nagroda główna
 2. SPZOZ w Hajnówce Przychodnia Rejonowa Nr 2 – wyróżnienie
 3. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o – wyróżnienie
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni 3 w Łomży – wyróżnienie
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleosinie – wyróżnienie
 6. NZOZ Przychodnia Lekarska HIPOKRATES w Zabrzu – wyróżnienie

 

Uroczystość wręczenia nagród była podsumowaniem II edycji akcji „Placówka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”.

 

---

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wlaś, , 604 774 138