English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

O uprawnienie za daleko

14-04-2015

Rząd przyjął projekt zmian, które mają rozszerzyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie emerytur pomostowych. To niekorzystne rozwiązanie.

 

Problem w tym, że inspekcja jest organem kontrolnym, a nie prawotwórczym. Nadanie inspektorom dodatkowych uprawnień za daleko ingeruje w działalność pracodawców. Zdaniem Pracodawców RP zaproponowane w projekcie rozszerzenie zadań PIP należy uznać za zbyt daleko idące – tym bardziej że są to działania prowizoryczne, polegające jedynie na wzmocnieniu uprawnień administracyjno-karnych inspekcji. Nie rozwiąże to problemów związanych z systemem emerytur pomostowych. Dlatego właśnie oceniamy je negatywnie.

 

Projekt nowelizacji przyjęty przez Radę Ministrów zmierza m.in. do przyznania inspekcji pracy nowego uprawnienia. PIP ma zyskać prawo nakazania pracodawcy umieszczania w wykazie stanowisk, które dają prawo do emerytury pomostowej tych, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Skutkiem tego będzie zapewnienie inspekcji uprawnień nadzorczych, a nie weryfikacyjnych.

 

Naszym zdaniem ocena spornych okoliczności w tym obszarze – z uwagi na złożoność problemu – powinna należeć do odpowiednich organów emerytalno-rentowych oraz sądów, a nie inspekcji. Decyzja dotycząca kwalifikacji stanowisk jest podejmowana w większości przypadków na podstawie indywidualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy (wydawanego po przebadaniu pracownika), a nie w wyniku decyzji administracyjnej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że PIP nie dysponuje służbami medycznymi. A to stanowi nieodzowny element merytorycznej oceny stanowiska pracy. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że inspekcja jest organem powołanym do kontroli i nadzoru, a nie prawotwórczym, od którego decyzji miałyby zależeć uprawnienia pracowników.

 

Pozostawienie inspektorom pracy decyzyjności w zakresie merytorycznej oceny wykazu stanowisk, na których wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, byłoby zatem nadmierną ingerencją w działalność pracodawcy. Co więcej, mogłoby się to przełożyć na wzrost kosztów w zakładach pracy.

 

W naszej opinii wprowadzane ad hoc nowelizacje, które zmierzają jedynie do wzmocnienia uprawnień przysługujących PIP, nie rozwiążą problemów wynikających ze stosowania obecnych przepisów – w tym tych dotyczących kwalifikowania stanowisk pracy. Oby parlamentarzyści mieli tego świadomość i nie ulegli presji zbliżającego się końca kadencji.

 

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej