English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pożyczki ARP S.A. – alternatywa finansowa dla dużych firm

14-04-2015

Pożyczki ARP są uzupełnieniem, a czasami alternatywą dla oferty bankowej. Finansowanie udzielane przez Agencję nie podlega ograniczeniom wynikającym z prawa bankowego. Dzięki temu ARP podchodzi indywidualnie i elastycznie do każdego projektu, co przekłada się m.in. na możliwość akceptacji wyższego poziomu ryzyka wynikającego ze standingu finansowego klienta lub branży, w której prowadzi on działalność.

 

 

ARP wyróżniają proste i czytelne zasady udzielania pożyczek oraz przejrzysty, uproszczony system opłat.  

Finansowanie udzielane jest dużym przedsiębiorstwom przemysłowym na realizację przedsięwzięć:

 • inwestycyjnych,
 • restrukturyzacyjnych i rozwojowych,
 • innowacyjnych,

a także na wsparcie płynności finansowej, zasilenie w kapitał obrotowy, realizację kontraktów i zamówień.

 

Podstawowe warunki finansowania

 1. ARP nie pobiera opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku, a system opłat został maksymalnie uproszczony - nie zawiera dodatkowych prowizji doliczanych do oprocentowania. Koszt finansowania ograniczony jest do jednorazowej prowizji od udzielenia pożyczki z przedziału 0,2%-1% oraz oprocentowania liczonego jako stopa WIBOR + marża z przedziału 0,8-3,3 p.p.
 2. Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji ustalane są indywidualnie dla każdego projektu. W przypadku finansowania inwestycji, okres pożyczkowy to zazwyczaj do 7 lat (z karencją w spłacie kredytu obejmującą okres do uruchomienia planowanej inwestycji), a w przypadku finansowania kapitału obrotowego - zazwyczaj 3 lata.
 3. Warunkiem udzielenia finansowania jest ustanowienie zabezpieczeń o wartości co najmniej 120% kwoty pożyczki, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwa jest akceptacja niższego poziomu zabezpieczenia (pomiędzy 100 a 120%).
 4. ARP finansuje kapitał obrotowy na okres do 3 lat, dzięki czemu pożyczkobiorcy nie muszą co roku występować o przedłużenie finansowania. Tym samym krótkoterminowe osłabienie sytuacji firmy lub nawet branży, nie powoduje ryzyka nieprzedłużenia finansowania.

 

Dotychczasowe doświadczenia

 1. Od roku 2010 – 2,8 mld zł udzielonych pożyczek.
 2. Coraz większe zaufanie ze strony sektora prywatnego – w 2010 r. 60% kwoty pożyczek udzielonych zostało podmiotom powiązanym ze Skarbem Państwa a 40% prywatnym, w 2014 r. proporcja się odwróciła (63% kwoty pożyczek dla sektora prywatnego).
 3. Obecny portfel pożyczek – wartość prawie 1,5 mld zł i duża różnorodność branżowa pożyczkobiorców (od przemysłu lekkiego do ciężkiego, poprzez spożywczy, paliwowy, maszynowy, RTV AGD i wiele innych – w sumie aktualni pożyczkobiorcy ARP reprezentują 23 branże).
 4. Statystycznie, w ostatnich 5 latach, średnia kwota udzielonej pożyczki wynosiła ok. 23 mln zł, przy najniższej w wysokości 120 tys. zł i najwyższej o wartości 150 mln zł. Obecnie minimalna kwota udzielanych pożyczek to 5 mln zł.

 

Co wyróżnia ofertę ARP

 1. Proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie.
 2. Indywidualne podejście do klienta/projektu.
 3. Finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych, działających w różnych branżach – istotna jest indywidualna ocena podmiotu, a nie postrzeganie przez rynek branży, w której działa przedsiębiorca.
 4. Finansowanie restrukturyzacji i innowacji.
 5. Finansowanie kapitału obrotowego na okres dłuższy niż 1 rok.
 6. Prosty i czytelny system opłat, brak ukrytych opłat.

 

Więcej informacji:

 1. Oferta finansowania dla dużych przedsiębiorstw
 2. Zbiór zasad i procedur udzielania wsparcia finansowego przez ARP S.A.

 

Kontakt:

Piotr Żbikowski

+ 48 (22) 695 37 79

 

Aleksandra Gierymska

 +48 (22) 695 36 33

Joanna Szczepaniak

 +48 (22) 695 36 73

 

www.arp.pl