English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Procesy migracyjne będą stałym elementem polskiego rynku pracy

15-04-2015

 

Co piąty Polak w wieku produkcyjnym nie wyklucza emigracji zarobkowej za granicę w ciągu najbliższych 12 miesięcy – tak wynika z najnowszego raportu firmy Work Service: Migracje zarobkowe Polaków. Wśród badanych 6,4 proc. planuje taki wyjazd, a 14,3 proc. go rozważa. Odsetek planujących wyjazd z kraju wzrósł więc o 1,4 p.p., wobec 5 proc. w 2014 r. Oznacza to, że zdecydowanych na emigrację jest o 250 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.

 

Raport wskazuje, że dla 78% potencjalnych emigrantów główną motywacją jest zainteresowanie uzyskiwaniem wyższych zarobków. W dalszej kolejności badani wskazywali chęć podniesienia standardu życia (44 proc.) czy brak odpowiedniej pracy w Polsce (37 proc.). Wśród motywacji znaczącą rolę odgrywają także takie czynniki jak: chęć podróżowania i zwiedzania świata (35 proc.), lepsza służba zdrowia (29 proc.) oraz lepsze warunki socjalne (19 proc.). Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali na zamiar wyjazdu do Wielkiej Brytanii (27 proc.), Niemiec (26 proc.), Norwegii (11 proc.) i Holandii (9 proc.).

 

Migracje pracowników są zjawiskiem nieodłącznie towarzyszącym dzisiejszej Europie. Stanowią one m.in. naturalny mechanizm zwiększający efektywność alokacji zasobów pracy w krajach Unii Europejskiej. Mimo stabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz malejącego bezrobocia liczba osób rozważających emigrację utrzymuje się więc na wysokim poziomie – i sytuacja ta będzie trwała. Z punktu widzenia zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki ważne jest to, aby procesy te właściwie monitorować i rozpoznawać. Równolegle należy podjąć działania mające na celu równoważenie salda migracji w dłuższym okresie. Na polski rynek pracy już dziś wchodzą coraz mniej liczne roczniki, a stopniowo wychodzą z niego stosunkowo liczne roczniki powojennego wyżu demograficznego. W połączeniu z emigracją utrzymującą się na wysokim poziomie – możemy wkrótce mieć do czynienia z niedoborem pracowników w niektórych sektorach.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP