English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Solidny wzrost produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej

20-04-2015

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła o 8,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – podał GUS. Wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł zaś rok do roku 3 proc. – Dzisiejsze dane to kolejny pozytywny sygnał, świadczący o poprawiającej się koniunkturze gospodarczej w Polsce. Coraz wyraźniej widać, że przemysł szybko wydobywa się z dołka, w jaki wpadł w połowie 2014 r. Deflacja zaś zdaje się nie zniechęcać konsumentów do wydawania pieniędzy – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Polski sektor przemysłowy, który dwa lata temu był w awangardzie ożywienia gospodarczego, w ostatnich kwartałach radził sobie znacznie słabiej niż większość pozostałych branż. Od początku bieżącego roku zaczęły jednak pojawiać się pierwsze oznaki wskazujące na to, że przedsiębiorstwa produkcyjne zaczęły odczuwać poprawę koniunktury. Teraz wyraźnie potwierdza się już wzrost aktywności w przemyśle, sygnalizowany od stycznia przez wskaźnik PMI. Jest to zarówno efekt umacniającego się popytu krajowego, jak i poprawiających się warunków eksportowych. W przyszłych miesiącach powinniśmy korzystać na stopniowo umacniającym się na Zachodzie ożywieniu, choć gwałtowne osłabienie euro względem złotego wpływa na ograniczenie konkurencyjności polskich produktów z perspektywy naszych głównych partnerów handlowych.

 

W przypadku danych dotyczących sprzedaży detalicznej, należy pamiętać o tym, że jest ona wyrażona w wartościach nominalnych – wynik po uwzględnieniu deflacji jest wyraźnie lepszy. Chociaż popyt konsumpcyjny wciąż jest znacznie słabszy niż w najlepszych dla polskiej gospodarki latach, powoli zarysowuje się tendencja wzrostowa. Perspektywy spożycia indywidualnego gospodarstw domowych w Polsce są dosyć optymistyczne – szybko rosnące zatrudnienie i płace realne sprawiają, że bariera popytowa powinna być coraz mniejszym problemem. Psychologiczne efekty deflacji oraz względnie wysoka opłacalność lokat bankowych w ostatnim czasie wpływały na ograniczenie dynamiki sprzedaży detalicznej, jednak wydaje się, że w nadchodzących miesiącach Polacy będą coraz chętniej korzystać ze swojej zwiększonej siły nabywczej.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP