English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posłowie zabierają się do ograniczeń w terminowych umowach o pracę

21-04-2015

Sejm zajmie się jutro zmianami w Kodeksie pracy, które zmierzają do ograniczenia zawierania terminowych umów o pracę. To jedna z ważniejszych nowelizacji prawa pracy. Zakłada wprowadzenie nowych obostrzeń dotyczących umów na czas określony. Pracodawcy podchodzą do niej jednak krytycznie.

 

 

Obecnie, zgodnie z art. 25 (1) k.p., dopuszczalne jest dwukrotne zawarcie umowy na czas określony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Po zmianach do limitu umów wliczane będą wszystkie umowy o pracę na czas określony, które zostały zawarte z tym samym pracodawcą.

 

Inne ograniczenie ma polegać na ustanowieniu maksymalnej długości trwania umów na czas określony zawieranych z tym samym pracodawcą. Zgodnie z propozycją, umowy na czas określony nie mogą przekroczyć 33 miesięcy. Ta nietypowa długość trwania umów terminowych jest następstwem doliczenia do nich również umowy na okres próbny z maksymalnym czasem jej trwania, czyli trzema miesiącami. Założenie, że w każdym przypadku pracodawca będzie zainteresowany zawieraniem umowy na okres trzech miesięcy, jest jednak nieuzasadnione, ponieważ jej podpisanie jest nieobowiązkowe, a czas jej trwania strony mogą ustali na okres krótszy niż trzy miesiące.

 

Projekt przewiduje kilka istotnych wyjątków od ww. ograniczeń. Należą do nich umowy zawierane na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

jeżeli zawarcie tych umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym oraz jest właściwe i konieczne w tym zakresie.

 

Wydłużenie czasu trwania umów terminowych do 48 miesięcy (jak postuluje strona pracodawców) mogłoby ograniczyć korzystanie z wyjątków, które budzą kontrowersje. Klauzula o znacznym stopniu ogólności jest konieczna, ponieważ uwarunkowania na rynku pracy są zróżnicowane i nie sposób przewidzieć ich wszystkich, a tym bardziej – zapisać w ustawie.

 

Mecenas Monika Gładoch, Doradca Prezydenta Pracodawców RP