English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Organizacje pracodawców oczekują przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym jeszcze w tej kadencji

27-04-2015

23 kwietnia 2015 r., podczas debaty konsultacyjnej poświęconej projektowi ustawy o zdrowiu publicznym, w której udział wzięli pracodawcy oraz pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, przedstawiciele gospodarza spotkania, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konfederacji Lewiatan i Business Centre Club – trzech organizacji reprezentatywnych w dialogu społecznym – jednoznacznie opowiedzieli się za wzmocnieniem projektowanych kompetencji Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego oraz za udziałem reprezentantów pracodawców w Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

 

Organizacje pracodawców z zadowoleniem powitały projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Mimo ograniczonej formy projekt buduje fundament i tworzy tak oczekiwany priorytet dla wspólnych działań wszystkich interesariuszy w obszarze zdrowia publicznego – powiedziała Małgorzata Gałązka-Sobotka, Doradca Prezydenta Pracodawców RP oraz przedstawicielka pracodawców w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po niezbędnych poprawkach projekt powinien zostać przyjęty jeszcze do końca obecnej kadencji rządu – brzmi jednoznaczna i zgodna rekomendacja trzech reprezentatywnych organizacji pracodawców.

 

Obawy uczestników debaty wzbudziły jednak planowane kompetencje Pełnomocnika, które uznano za niewystarczające. Nie gwarantują one bowiem pełnej realizacji ambitnych zadań w zakresie planowania i koordynacji realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. – Pełnomocnik powinien być umocowany przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów – stwierdził Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Wątpliwości co do skuteczności działania Pełnomocnika jako Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia podzielił przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, a jednocześnie Doradca ds. Zdrowia Prezydenta RP Maciej Piróg. Z kolei Minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC Anna Janczewska-Radwan wskazała, że rola Pełnomocnika powinna być wzmocniona z wykorzystaniem potencjału, jaki daje funkcja Ministra bez teki.

 

W debacie podkreślono, że wśród uprawnień Pełnomocnika – poza opracowaniem projektu Narodowego Programu Zdrowia – przeważają funkcje miękkie. Tam natomiast, gdzie wymagana jest moc sprawcza, głos Pełnomocnika może zostać pominięty. – Pełnomocnik powinien móc wnosić sprzeciw do uchwał Komitetu Sterującego ds. Zdrowia Publicznego, gdzie przewagę mają pozostali ministrowie – podkreślił prowadzący debatę Doradca Prezydenta Pracodawców RP Robert Mołdach. Dodał, że w tym duchu upoważnienie Pełnomocnika przez Ministra Zdrowia do dysponowania Funduszem Zdrowia nie powinno mieć charakteru fakultatywnego, a obligatoryjny.

 

Co do jednego obszaru – proponowanego składu Rady ds. Zdrowia Publicznego – zebrani wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec pominięcia w tym gronie przedstawicieli pracodawców. – Ustawa o medycynie pracy nakłada na pracodawców szczególne zadania w zakresie profilaktyki zdrowia w miejscu pracy, co jednoznacznie wskazuje na konieczność naszego udziału w Radzie ds. Zdrowia Publicznego – wyjaśniał Robert Mołdach. Pracodawcy to także świadczeniodawcy, do których zadań w sposób oczywisty należą troska o zdrowie obywateli i przeciwdziałanie chorobom.

 

Minister Beata Małecka-Libera ze zrozumieniem odniosła się do tego postulatu. Z uwagą wysłuchała także wszystkich propozycji dotyczących ustroju zdrowia publicznego, a w nim roli Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego. Spotkanie w siedzibie Pracodawców RP w dniu 23 kwietnia br. było kolejnym z cyklu spotkań z pracodawcami, zainicjowanego przez Minister Beatę Małecką-Liberę w trakcie prac nad ustawą o zdrowiu publicznym oraz kolejnym ze spotkań z przedstawicielami szeroko rozumianych interesariuszy tej ustawy.

 

Pracodawcy RP pragną wyróżnić przyjęty przez Panią Minister tryb konsultacji społecznych – jako niemający precedensu w legislacji ochrony zdrowia. Tryb ten czerpie z najlepszych wzorców dialogu społecznego, otwartości na odmienne opinie, dyskusji na argumenty, a przede wszystkim aktywnego włączenia partnerów społecznych do prac nad ustawą na wczesnym etapie tworzenia jej założeń. Pracodawcy oczekują pozywanych rozstrzygnięć problemów poruszonych w trakcie debaty.