English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prognozy firm na przyszłość najlepsze od 13 miesięcy

29-04-2015

W kwietniu nastąpiła dalsza poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce. Wskaźnik oceny bieżącej utrzymuje się na najwyższym poziomie od połowy ubiegłego roku, a prognozy firm na przyszłość są najlepsze od marca 2014 r. – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W kwietniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 105,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 104,6 pkt w marcu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 121,1 pkt w poprzednim miesiącu do 129,7 pkt w kwietniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z kwietnia 2015 r.

 

 

Dynamika zmian bieżącej sytuacji biznesowej członków Pracodawców RP poprawia się nieprzerwanie od 5 miesięcy. Tym samym wartość tego wskaźnika osiągnęła już najwyższy poziom od połowy 2014 r. Wynika to z dalszego wzrostu odsetka przedsiębiorstw, które doświadczyły poprawy koniunktury, choć jednocześnie zwiększyła się też liczba firm wskazujących na pogarszającą się sytuację. Wartość omawianego subindeksu rośnie w coraz szybszym tempie – zmiana z lutego na marzec wyniosła 0,8 pkt, podczas gdy w okresie marzec–kwiecień – 1,2 pkt.

 

Jeszcze bardziej optymistyczne są wskazania uczestniczących w ankiecie przedsiębiorstw odnośnie do najbliższego półrocza – ponad połowa z nich spodziewa się dalszego polepszania się klimatu biznesowego. Wskaźnik oceny sytuacji przyszłej osiągnął najwyższy poziom od 13 miesięcy. Firmy, spodziewając się tak znaczącej poprawy koniunktury gospodarczej, prawdopodobnie coraz chętniej będą zatrudniać nowych pracowników oraz rozpoczynać kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne.

 

Kwiecień był bardzo dobrym miesiącem dla branży transportowej, która w ostatnich kwartałach borykała się z poważnymi problemami związanymi z zaostrzeniem sytuacji na Wschodzie oraz wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych w niektórych krajach Unii Europejskiej. W kończącym się miesiącu zdecydowanie najlepiej radziły sobie jednak przedsiębiorstwa działające w obszarze informacji i komunikacji. Dość specyficzna sytuacja wystąpiła natomiast w sektorze finansowym – należące do niego firmy wskazywały na istotne pogorszenie bieżącej sytuacji biznesowej, podczas gdy ich prognozy na przyszłość pozostają optymistyczne. Nie można wykluczać, że wynika to z ostatnich – niekorzystnych z punktu widzenia instytucji bankowych – rozstrzygnięć, takich jak zalecenia KNF w sprawie wstrzymania wypłaty dywidendy lub wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący bankowych tytułów egzekucyjnych. Kwiecień nie był dobrym miesiącem również dla przemysłu oraz budownictwa.

 

Niezależnie od kategorii wielkości, większość badanych firm oczekuje poprawy koniunktury w ciągu nadchodzącego półrocza. W porównaniu z poprzednim miesiącem największemu polepszeniu uległa jednak sytuacja biznesowa średnich przedsiębiorstw, podczas gdy oceny dużych firm w tym zakresie pozostają neutralne, a małe przedsiębiorstwa doświadczyły wręcz pogorszenia.

 

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                           Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).