English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Jest szansa na poprawę jakości tworzonego prawa

06-05-2015

 

Przyjęcie przez Radę Ministrów Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego daje nadzieję na poprawę jakości tworzonego prawa oraz zwiększenie roli konsultacji społecznych. Wytyczne zostały przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, a ostateczna wersja dokumentu uwzględnia część uwag zgłoszonych m.in. przez Pracodawców RP podczas konsultacji projektu.

 

Wytyczne należy traktować jako uzupełnienie przyjętego w październiku 2013 r. nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów, w którego konsultowaniu Pracodawcy RP brali aktywny udział. Podkreślaliśmy w szczególności znaczenie konsultacji oraz rolę partnerów społecznych w tworzeniu prawa. Zgodnie z naszymi postulatami, wytyczne – jak zaznaczono w dokumencie – powinny być prowadzone na każdym etapie prac. W myśl wytycznych nie można nazwać konsultacjami zbierania opinii w czasie krótszym niż siedem dni. Dotyczy to w szczególności aktów prawa unijnego, które partnerzy społeczni otrzymują do zaopiniowania z terminem 1–2 dni na przesłanie uwag. Takie konsultacje to farsa. Dlatego cieszy zawarcie w wytycznych precyzyjnych i klarownych zasad oraz terminów. Warto jednak przypomnieć o tym, że ustawy regulujące działalność partnerów społecznych przewidują terminy 30 i 21 dni, przy czym po ten drugi można sięgnąć tylko w szczególnych sytuacjach. Mimo to Rada Ministrów przyznała sobie prawo do konsultowania projektów aktów prawnych w innych terminach, np. 14 dni, na co zwracaliśmy uwagę podczas konsultacji nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów. Podkreślaliśmy wtedy, że regulamin, jako uchwała Rady Ministrów, ma charakter wewnętrzny i obowiązuje tylko te jednostki, które podlegają organizacyjnie organowi wydającemu owe akty. Powyższe pokazuje, że – mimo przyjęcia przez Radę Ministrów Wytycznych – mamy jeszcze wiele do zrobienia w obszarze konsultacji społecznych, nie mówiąc już o innych elementach procesu legislacyjnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz przepisów i wytycznych konieczna jest także dobra wola stosowania się do nich, a także wiara w sens prowadzenia konsultacji. Po stronie projektodawcy musi występować autentyczna chęć do zapoznania się z opiniami z zewnątrz.

 

Przyjęte 5 maja br. Wytyczne uwzględniają także zasugerowaną przez Pracodawców RP podczas konsultacji dokumentu zasadę, w myśl której przy proponowaniu wprowadzenia nowego obowiązku administracyjnego należy też przedstawić zasadę usunięcia obowiązku już istniejącego. Co więcej, zdecydowano się zwrócić uwagę na problem tzw. gold-platingu, czyli dodawania obowiązków administracyjnych wykraczających poza wdrażane unijne regulacje. Jest to dość powszechna praktyka, która mnoży zbędne regulacje i uzasadnia byt nieustannie rozrastającej się biurokracji. Tymczasem wdrażanie prawa unijnego powinno odbywać się w modelu UE+0. Prawo unijne narzuca wysokie standardy i nie jest potrzebne dodatkowe podnoszenie poprzeczki.

 

Należy liczyć na to, że adresaci Wytycznych – do których należą w szczególności odpowiedzialni za prawidłowy przebieg rządowego procesu legislacyjnego: ministrowie, dyrektorzy departamentów i eksperci – wezmą sobie do serc zawarte w dokumencie zasady i będą się do nich rzetelnie stosować. Wsłuchanie się w głos partnerów społecznych oraz zwiększenie roli analizy skutków regulacji bez wątpienia przyczynią się bowiem do poprawy jakości tworzonego prawa, a więc w bezpośredni sposób przełożą się na poprawę jakości życia obywateli oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP