English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posiedzenie Polskiej Sekcji BIAC

20-05-2015

18 maja br. o godz. 12.00 w siedzibie Pracodawców RP przy ulicy Brukselskiej 7 w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Polskiej Sekcji BIAC (Business and Industry Advisory Committee), tj. Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu przy OECD.

 

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki tegorocznego naboru nowych członków i przedstawiono rozszerzony skład Sekcji – w chwili obecnej Pracodawcy RP mają 25 ekspertów w 16 różnych komitetach i grupach zadaniowych BIAC. Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC, Wiceprezydent Pracodawców RP Mariusz Gaca otworzył spotkanie i przedstawił dotychczasową działalność Sekcji. Przybliżył również program działania na najbliższe lata wraz z sugestiami dotyczącymi implementacji nowych rozwiązań organizacyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, w tym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha. Opisał on korzyści, jakie daje Polsce członkostwo w OECD. Są to przede wszystkim: kwestia uwiarygodnienia mocnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, możliwość prowadzenia wspólnych badań i konsultacji, a także możliwość pośredniego wpływania na rozwój sytuacji gospodarczej i legislacji w poszczególnych krajach członkowskich. Do profitów płynących ze współpracy z OECD zaliczyć należy również możliwość korzystania z bogatych doświadczeń i potencjału intelektualnego organizacji. Z kolei BIAC jako komitet doradczy OECD stanowi platformę konsultacji z biznesem, gromadzącą wiedzę na poziomie operacyjnym (jako inkubator najlepszych rozwiązań), jak i na poziomie strategicznym ‒ poprzez upowszechnianie sprawdzonych praktyk wpływających na rozwój przedsiębiorstw i gospodarek. Andrzej Dycha nadmienił także o obecnym wyzwaniu, które stoi przed OECD – czyli o rewizji wizerunku organizacji. Wiąże się to ze zmianami w gospodarce globalnej (znacznie większa rola gospodarek do niedawna uznawanych za wschodzące – np. Chin) oraz z brakiem efektywnych rozwiązań w kwestii kryzysu globalnego sprzed kilku lat.

 

Jerzy Ciechański, Radca Ministra z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dodał, że członkostwo w OECD umożliwia wychodzenie poza krąg państw europejskich i spojrzenie na wspólne problemy z punktu widzenia szerszego gremium. Pani Joanna Wieczorek z Departamentu Informacji Gospodarczej PAIiIZ zaprezentowała działalność Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (KPK) oraz przedstawiła wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. KPK stanowi rodzaj platformy mediacyjnej, która często jest szybsza i skuteczniejsza niż droga sądowa oraz pozwala na wypracowanie porozumienia pomiędzy stronami sporu dotyczącego wypełniania zaleceń OECD.

 

W celu zapoznania nowych członków Polskiej Sekcji BIAC z mechanizmami działania komitetów BIAC Pan Marek Grabowski, Dyrektor Obsługi Klientów Biznesowych w Orange Polska, przedstawił schemat konsultacji dotyczących Hedonic price index (umożliwiającego bardziej efektywne porównywanie wartości danego czynnika w kilku różnych państwach) w odniesieniu do Internetu szerokopasmowego. Podkreślił też, że działania w komitetach BIAC dają możliwość wkładu w prace nad daną metodologią badania i sprawdzenia tego, czy jest ona właściwa – również z perspektywy standardów Unii Europejskiej. Docelowo zaś opinie wypracowywane przez komitety BIAC i przekazywane jako zalecenia do OECD mają bezpośredni wpływ na ustalenia dokonywane na szczeblu rządowym państw członkowskich i oddziałują na otoczenie biznesu w tych krajach.

 

W ostatniej części spotkania Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz zaprezentował działalność międzynarodową Pracodawców RP. Skupił się tu głównie na współpracy pomiędzy BIAC a B20 – Business 20 – grupą zrzeszającą przedstawicieli przedsiębiorców z najbardziej rozwiniętych państw świata, która jest ciałem doradczym G20. Pracodawcy RP zostali zaproszeni do prac B20 jako jedyna organizacja biznesowa z Polski. G20 jest wyjątkowym międzynarodowym zrzeszeniem uprzemysłowionych państw, bez ośrodka władzy. Stanowi ewenement w obecnej gospodarce globalnej – państwa członkowskie zobowiązują się bowiem do respektowania wspólnych ustaleń, które zapadają podczas szczytów tego gremium. Ostatnie spotkanie grup zadaniowych B20 oraz sesja plenarna odbyły się w Waszyngtonie w kwietniu br. Pracodawcy RP brali w nich aktywny udział i zauważyli przenikanie się idei między organizacjami B20 a BIAC - OECD, co owocuje podejmowaniem wielu wspólnych przedsięwzięć.