English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Mało czasu, a wiele do zrobienia

19-06-2015

 

Pracodawcy RP z nadzieją i optymizmem przyjęli nominację prof. Mariana Zembali na stanowisko Ministra Zdrowia. Mamy nadzieję, że nowa osoba w resorcie pozwoli na wniesienie nowej jakości dialogu ze wszystkimi interesariuszami systemu – pacjentami, personelem medycznym, świadczeniodawcami i firmami farmaceutycznymi. Jesteśmy przekonani o tym, że dobry przepływ informacji, możliwość spotkania i wymiany argumentów pozwolą rozwiązać wiele dotychczasowych wątpliwości.

 

Lista niezałatwionych spraw jest jednak bardzo długa - podkreśla Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP. - I nie wszystko można rozwiązać tylko dialogiem. Pan Minister musi podjąć kilka ważnych dla wszystkich pacjentów decyzji.

 

Wśród priorytetowych spraw należy wymienić ustawę o zdrowiu publicznym oraz nowelizację pakietu onkologicznego. To dwa bardzo zaawansowane projekty, więc nie powinno być problemu z przeprowadzeniem ich przez parlament. Jednak oprócz tych spraw, zdaniem Pracodawców RP, w najbliższym czasie kluczowa będzie kwestia kontraktowania świadczeń medycznych. Istnieje pilna potrzeba sprecyzowania terminów oraz warunków jej przeprowadzenia. Pozwoli to dobrze przygotować się świadczeniodawcom, a także uniknąć późniejszych konfliktów.

 

W tym kontekście niezwykle ważna jest kwestia wyceny świadczeń medycznych (przygotowywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji) oraz połączenie jej z określeniem standardów usług, a także kwestia map potrzeb zdrowotnych.

 

Lista ta jest długa, bo obejmuje także odłożoną sprawę ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi obowiązek ich posiadania przez wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych – co istotnie wpłynie na ich budżet. W opinii Pracodawców RP warto rozważyć zmianę ustawy, tak aby ubezpieczenia te stały się nieobowiązkowe.

 

Minister powinien także podjąć definitywną decyzję co do norm sanitarnych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Szacuje się, że koszt dostosowania polskich szpitali do tych wymogów będzie jednostkowo wynosił nawet do kilku milionów zł. - Należy złagodzić zatwierdzone wcześniej zasady - uważa Andrzej Mądrala. Dodatkowo, należy ostatecznie określić termin ich wprowadzenia. Dotychczas było tak, że datę wdrożenia kilkakrotnie zmieniano, więc wiele szpitali czekało do ostatniego momentu z podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Przegrywały na tym te, które zachowały się odpowiedzialnie i dostosowały się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowych.

 

Zdaniem Pracodawców RP, podjęcie decyzji w tych kilku kluczowych sprawach pozwoli świadczeniodawcom planować swoją pracę i inwestycje, dostosowując się do potrzeb pacjentów. To kilka krytycznych punktów, które można rozwiązać w ciągu najbliższych miesięcy. Oczekiwania są bardzo wysokie, ale odpowiadają one na potrzeby społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wystarczy Panu Ministrowi czasu i determinacji w rozwiązaniu tych kluczowych bieżących problemów.

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej