English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sejm przegłosował ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

26-06-2015

W czwartek 25 czerwca br. sejm uchwalił ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Posłowie przyjęli ją niemal jednogłośnie, co nieczęsto się zdarza. Tym samym pokazali, że respektują porozumienia zawierane przez partnerów społecznych i rząd. Wsłuchali się również w głos organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, którzy apelowali o przyspieszenie prac nad tą ustawą po to, aby nowa Rada Dialogu Społecznego mogła zacząć działać jak najszybciej.

 

Projekt tej ustawy był procedowany w sejmie ekspresowo – 24 czerwca br. odbyło się jego pierwsze czytanie, a zaraz po nim – drugie. Następnego dnia ustawa została już uchwalona przez sejm. Na kolejnym posiedzeniu (tzn. 8-9 lipca br.) zajmie się nią senat. Liczymy jednak na to, że senatorowie przegłosują ustawę w jej niezmienionym kształcie. Wówczas nowa regulacja, z uwagi na 14-dniowy okres vacatio legis mogłaby wejść w życie już w sierpniu br.

 

Ta ustawa to sukces reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, ponieważ zawarte w niej rozwiązania zostały wypracowane w dialogu autonomicznym. Negocjacje nad nią nie były łatwe i trwały ponad rok. Projekt przedmiotowej ustawy został w styczniu br. przekazany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który wspólnie ze stroną społeczną pracował nad finalnym kształtem tej regulacji. Porozumienie w tym zakresie zostało zawarte 21 marca br., a 9 czerwca br. projekt ustawy przyjęła Rada Ministrów.

 

Nowa ustawa przewiduje powołanie Rady Dialogu Społecznego w miejsce obecnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z kolei na poziomie regionów powstaną wojewódzkie rady dialogu społecznego, które będą funkcjonowały przy marszałkach, a nie jak obecnie – przy wojewodach. Rola samej Rady Dialogu Społecznego również zostanie wzmocniona, a partnerzy społeczni zyskają większy wpływ na proces legislacyjny. Będę mogli przykładowo przygotowywać wspólne projekty aktów prawnych, które obligatoryjnie rozpatrywałaby Rada Ministrów. Kolejną istotną kompetencją jest prawo do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o interpretację przepisów budzących wątpliwości. Natomiast członków Rady Dialogu Społecznego powoływał będzie Prezydent RP, a funkcja przewodniczącego ma być rotacyjna (roczną kadencję sprawowałby naprzemiennie przedstawiciel: strony pracodawców, strony pracowników oraz strony rządowej).

 

Data uchwalenia nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ma też znaczenie symboliczne. Dwa lata temu dialog prowadzony na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych został przerwany. Teraz dzięki nowym ramom prawnym, które trzeba będzie wypełnić aktywnością i współpracą wszystkich stron – organizacje partnerów społecznych oraz rząd powrócą do dialogu.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej