English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rekordowo wysoka ocena przyszłej sytuacji biznesowej

30-06-2015

W czerwcu wskaźnik oceny sytuacji przyszłej osiągnął najwyższy poziom w historii badania, podczas gdy bieżąca koniunktura biznesowa uległa pogorszeniu na skutek spowolnienia w budownictwie – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W czerwcu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 107,6 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 108,8 pkt w maju. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona ze 130,3 pkt w poprzednim miesiącu do 139,9 pkt w czerwcu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z czerwca 2015 r.

 

107,6

 (1,2)

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej

139,9

(9,6)

Ocena ogólna sytuacji biznesowej w perspektywie
6 miesięcy

                                        

Czerwiec przyniósł umiarkowane pogorszenie oceny bieżącej przy jednoczesnym dynamicznym wzroście wskaźnika prognozowanej koniunktury gospodarczej, który osiągnął najwyższy poziom w historii badania. Już 60 proc. ankietowanych przedsiębiorców wskazuje na to, że w perspektywie następnych 6 miesięcy położenie biznesowe ich firm ulegnie poprawie. Jednocześnie do 16 proc. wzrósł odsetek firm, które doświadczyły spadku obrotów w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Obniżenie wskaźnika bieżącej koniunktury wynika przede wszystkim ze znaczącego spowolnienia odnotowanego przez branżę budowlaną, któremu towarzyszy jednak dalsza poprawa prognoz na kolejne okresy.

 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, największy optymizm – zarówno w odniesieniu do sytuacji bieżącej jak i przyszłej – przejawiają firmy z sektora ICT. Przedsiębiorstwa transportowe i przemysłowe neutralnie oceniają natomiast aktualną koniunkturę, jednocześnie oczekując znaczącego wzrostu obrotów w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Firmy prowadzące działalność z zakresu usług oraz handlu detalicznego bardzo dobrze oceniają swoją sytuację biznesową, co jest wynikiem stopniowo rosnącego popytu konsumpcyjnego. Branża finansowa, w ubiegłym roku osiągająca najlepsze wyniki spośród wszystkich analizowanych grup przedsiębiorstw, nadal przeżywa gorszy okres, chociaż prognozy odnoszące się do jej przyszłej kondycji pozostają w przeważającej mierze optymistyczne. Największy pesymizm panuje wśród firm budowlanych, których znaczna część zaobserwowała pogorszenie klimatu biznesowego w porównaniu z majem. Szczególnie złe nastroje panują wśród największych firm z branży, podczas gdy mniejsi gracze do tej pory radzą sobie lepiej. Także i w tej grupie silne jest jednak przekonanie, że obecne trudności mają jedynie przejściowy charakter.


W stosunku do poprzednich edycji badania zmienił się również układ sił poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw. Utrzymujące się już od kilku kwartałów ożywienie gospodarcze sprawiło, że wzrósł optymizm wśród małych firm, które zaczęły nawet lepiej oceniać swoją sytuację niż ich więksi konkurenci. Pod względem wysokości wskaźnika oceny przyszłej sytuacji biznesowej nadal jednak wiodą prym duże i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

 

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).