English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komisja senacka przyjęła bez poprawek ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

07-07-2015

We wtorek 7 lipca br. senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Senatorowie przegłosowali jej przyjęcie bez poprawek, o co apelowali również Pracodawcy RP.  Stanowi to wyraz poszanowania porozumienia zawartego pomiędzy partnerami społecznymi a rządem oraz umożliwi przełamanie impasu w dialogu instytucjonalnym, który trwa od ponad 2 lat.

 

Podczas posiedzenia Biuro Legislacyjne przedstawiło swoje uwagi techniczne m.in. do procedury dotyczącej prezentacji stanowisk przez zespoły problemowe, terminologii odnoszącej się do programu prac Rady Dialogu Społecznego, prac Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz przepisów przejściowych, w tym braku określonego terminu powołania pierwszego składu Rady. Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, powiedział jednak, że zaproponowane poprawki wynikają z pewnego niezrozumienia dotychczasowego funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Dlatego zawnioskował o to, by ich nie rozpatrywać.

 

Na posiedzeniu dyskutowano także na temat zawartej w ustawie modyfikacji zasad reprezentatywności organizacji pracodawców. Przewiduje ona bowiem wprowadzenie wymogu posiadania przez organizację reprezentatywną regionalnych związków pracodawców, mających swoje siedziby w co najmniej połowie województw. Przepis ten ma na celu konsolidację środowiska pracodawców oraz usprawnienie dialogu prowadzonego na poziomie centralnym. O jego uchylenie zawnioskowali przedstawiciele Business Centre Club. Swoje uwagi w tym zakresie przedstawiła także Krajowa Izba Gospodarcza. Andrzej Długosz, Wiceprezydent Pracodawców RP, przypomniał jednak, że propozycje dotyczące reprezentatywności były negocjowane przez organizacje partnerów społecznych oraz przez nie parafowane, w tym również przez Business Centre Club, i były wynikiem konsensusu. Monika Gładoch, Doradca Prezydenta Pracodawców RP, zwróciła uwagę na konstytucyjne umocowanie instytucji dialogu oraz różnice między dialogiem społecznym prowadzonym przez organizacje pracodawców ze związkami zawodowymi a dialogiem obywatelskim, w którym uczestniczą stowarzyszenia i izby.

 

Nowa ustawa przewiduje powołanie Rady Dialogu Społecznego w miejsce obecnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z kolei na poziomie regionów powstaną wojewódzkie rady dialogu społecznego, które będą funkcjonowały przy marszałkach, a nie jak obecnie – przy wojewodach. Rola samej Rady Dialogu Społecznego również zostanie wzmocniona, a partnerzy społeczni zyskają większy wpływ na proces legislacyjny. Będą mogli przykładowo przygotowywać wspólne projekty aktów prawnych, które obligatoryjnie rozpatrywałaby Rada Ministrów. Kolejną istotną kompetencją jest prawo do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o interpretację przepisów budzących wątpliwości. Natomiast członków Rady Dialogu Społecznego powoływał będzie Prezydent RP, a funkcja przewodniczącego, wybieranego na roczną kadencję, ma być rotacyjna (roczną kadencję sprawowałby naprzemiennie przedstawiciel: strony pracodawców, strony pracowników oraz strony rządowej).

 

Sejm niemal jednogłośnie przegłosował ustawę o Radzie Dialogu Społecznego 25 czerwca br. Była ona procedowana ekspresowo: 24 czerwca odbyło się pierwsze czytanie, a zaraz po nim – drugie. Jeśli rozpatrzenie ustawy podczas posiedzenia plenarnego senatu również będzie przebiegało sprawnie, to nowa regulacja – z uwagi na 14-dniowy okres vacatio legis – może wejść w życie już pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że Rada Dialogu Społecznego w nowym kształcie mogłaby zacząć działać we wrześniu br.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej