English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

W jaki sposób można sfinansować wzrost kwoty wolnej od podatku?

07-08-2015

Najprawdopodobniej już niebawem do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy przewidujący podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Dzięki jego ewentualnemu wprowadzeniu w życie każdy podatnik (z nielicznymi wyjątkami) zyskałby dodatkowo 74 zł miesięcznie. Konieczne jest jednak również znalezienie źródeł finansowania tej propozycji, bowiem jej wdrożenie wiązałoby się z ograniczeniem wpływów do budżetu centralnego, jednostek samorządu terytorialnego oraz NFZ o ok. 20 mld zł rocznie.

 

Najprostszym sposobem na sfinansowanie podwyżki kwoty wolnej od podatku jest pokrycie ubytku dochodów sektora finansów publicznych poprzez emisję dodatkowego długu. Doprowadziłoby to jednak do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych do ok. 3,7 proc. PKB w 2016 r., co spowodowałoby ponowne nałożenie na nasz kraj procedury nadmiernego deficytu. Dłuższe utrzymywanie salda fiskalnego na takim poziomie groziłoby również zachwianiem i tak kruchej stabilności polskich finansów publicznych.

 

Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu byłoby obniżenie wydatków budżetowych. Zakładając, że budżet centralny zrekompensuje samorządom ubytek ich własnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, wszystkie wydatki budżetu państwa musiałyby zostać obniżone o ok. 5 proc. Mało realne byłoby bowiem ograniczenie cięć do jednej wybranej kategorii wydatków – np. wydatki w dziale obrona narodowa musiałyby zostać w takiej sytuacji zmniejszone aż o ok. 60 proc.

 

Kolejną możliwością jest podniesienie innych podatków w celu pokryciu ubytku wpływów budżetu państwa oraz samorządów wynikających ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku podstawowa stawka VAT musiałaby zostać podniesiona do 26,5 proc., lub też – przyjmując, że wzrost podatków nie zwiększy skali unikania opodatkowania – należałoby podnieść stawkę CIT do 33 proc.

 

Uzyskanie dodatkowych dochodów jest również możliwe bez podnoszenia podstawowych stawek podatkowych. Likwidacja wszystkich ulg w PIT (włącznie z m.in. ulgą prorodzinną) lub podwyższenie preferencyjnych stawek VAT pozwoliłoby na pokrycie kosztów podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Należałoby jednak w takiej sytuacji porównać korzyści odniesione przez podatników z podniesienia kwoty wolnej od podatku ze stratami poniesionymi przez nich w wyniku podwyższenia podatków lub likwidacji ulg.

 

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP