English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polska powinna aktywnie walczyć o korzystny dla siebie kształt Unii Energetycznej

22-07-2015

Postępująca konsolidacja krajów unijnych wokół kwestii energii staje się faktem. Jesteśmy na początku procesu kształtowania unii energetycznej. Ale już widać, że o ostatecznym kształcie unii decydować będzie aktywność poszczególnych krajów członkowskich. Dlatego powinniśmy być bardziej aktywni i dobitniej wyrażać swoje obawy i oczekiwania oraz przedstawiać propozycje rozwiązań.

 

 

W sytuacji istniejących napięć ekonomicznych w Unii Europejskiej kształtujący się nowy model gospodarczy będzie wywierał coraz większy wpływ na funkcjonowanie UE. Jednym z jego ważnych elementów będzie unia energetyczna – inicjatywa wywodząca się z zaproponowanej przez Polskę na początku 2014 roku koncepcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Jej ostateczny kształt trudno obecnie przewidzieć, będzie on bowiem wypadkową woli politycznej, siły negocjacyjnej oraz gotowości do wypracowania określonych inicjatyw przez kraje członkowskie. Z pewnością jednak unia  wpływać będzie na funkcjonowanie polskiej gospodarki, dlatego powinniśmy aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej wdrażanych mechanizmów. Nie wszystkie bowiem z postulowanych przez Polskę pomysłów udało się przeforsować, a z kolei niektóre niekorzystne dla naszego kraju aspekty zostały przez Komisję Europejską rozbudowane.

 

Z jednej strony, według KE, unia energetyczna ma być bardziej zaawansowanym przejawem konsekwentnie realizowanej europejskiej polityki energetycznej. Plany potwierdzają chęć utrzymania przez UE pozycji globalnego lidera w działaniach na rzecz klimatu. W związku z tym możemy oczekiwać istotnego negatywnego wpływu wdrażanych rozwiązań na polski przemysł, związanego z silnie akcentowaną potrzebą dekarbonizacji. Może to prowadzić do istotnego pogarszania terms of trade dla polskich produktów, ze względu na istotny udział węgla w polskim miksie energetycznym. Z drugiej strony wprowadzenie unii może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne krajów mniejszych bądź tych o słabszej pozycji negocjacyjnej w stosunku do zewnętrznych dostawców energii. Mimo że nie udało się w pełni uzgodnić wspólnych ram zakupowych ani polityki solidarnościowej, to nawet ograniczona współpraca przy zakupach paliw może w dużym stopniu poprawić sytuację negocjacyjną Polski. Równolegle powinniśmy być beneficjentem działań nakierowanych na dywersyfikację kierunków importu surowców energetycznych i na rozbudowę infrastruktury. Postępująca integracja rynku energii stwarzać będzie z kolei nowe  zagrożenia jak szanse dla odbiorców i wytwórców. Odbiorcy krajowi mogą przegrywać konkurencję z odbiorcami z bogatszych krajów, a wytwórcy – z większymi dostawcami o bardziej zrównoważonym portfelu technologii.

 

Zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, związane z realizacją  unii energetycznej, realizowane będą w latach 2016–2017, przebiegały w pięciu głównych obszarach:

 

  • Bezpieczeństwo dostaw i solidarność,
  • Zintegrowane krajowe rynki energii,
  • Redukcja popytu – aktywny konsument,
  • Dekarbonizacja,
  • Badania i rozwój.

 

 

Jacek Brzozowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP