English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polscy przedsiębiorcy mają swojego przedstawiciela w Komitecie Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej

30-07-2015

Dr Jakub Pawelec, Partner Kancelarii M.Mazurek i Partnerzy jest jedynym reprezentantem Polski w tym 20-osobowym gronie. Nominacja na trzyletnią odnawialną kadencję została w dniu 13 lipca 2015 roku przekazana przez pana Daniela Calleja Crespo, Dyrektora Generalnego ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

 

 

Grupa Ekspertów jest oficjalnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej. Zadaniem Grupy jest wsparcie dla Komisji Europejskiej w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Zadania Grupy zostały określone w Decyzji Komisji Europejskiej i mogą obejmować m.in.

 

  1. dostarczanie analiz oraz komentarzy prawnych i ekonomicznych dotyczących istotnych wydarzeń lub zasadniczych tendencji w dziedzinie zamówień publicznych oraz ich skutków dla unijnych ram strategicznych;
  2. dostarczanie służbom Komisji opinii w związku z wyzwaniami i wydarzeniami w poszczególnych sektorach, które mogą wymagać podjęcia działań w zakresie zamówień publicznych, oraz proponowanie odpowiednich rozwiązań;
  3. zapewnianie wkładu na rzecz poprawy efektywności unijnej polityki zamówień publicznych;
  4. zapewnianie wkładu w kontekście przygotowywania prac ustawodawczych Komisji w dziedzinie zamówień publicznych;
  5. pomaganie służbom Komisji w analizowaniu stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

Nominacja ta zbiegła się w czasie w wydaniem dwóch kluczowych publikacji dotyczących zamówień publicznych, tj.:

  1. Pierwszego na rynku „Komentarza do Dyrektywy 2014/24/UE ws. zamówień publicznych” (autor: dr Jakub Pawelec).
  2. Kompleksowego opracowania pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami” (autorzy: dr Jakub Pawelec, r.pr. Anna Dąbrowska, apl.radc. Jakub Wojsyk).