English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Dialog społeczny ruszy we wrześniu

03-08-2015

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi komisję trójstronną. Nowe przepisy wejdą w życie za dwa tygodnie, co oznacza, że skład RDS powoła już nowy prezydent - Andrzej Duda, a po wakacjach Rada będzie mogła rozpocząć pracę.

 

 

To mądry i dobry kompromis. Udało się go osiągnąć dzięki współpracy organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. teraz pozostaje mi życzyć, by zerwany dwa lata temu dialog ruszył naprzód – mówi Bronisław Komorowski.

 

Również Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy, podkreśla, że nowe przepisy są wspólnym sukcesem pracodawców i związków. On także ma nadzieję, na jak najszybszy powrót partnerów społecznych do stołu.

 

Nowa ustawa stwarza szanse na przełamanie trwającego od ponad dwóch lat impasu instytucjonalnego dialogu trójstronnego w Polsce.

 

Data uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego też ma znaczenie symboliczne - równo dwa lata temu dialog prowadzony na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych został przerwany. Jego brak jest niekorzystny nie tylko dla państwa, ale także dla obywateli.

 

Celem nowej ustawy jest zwiększenie wpływu partnerów społecznych na proces legislacyjny. Zyskają oni prawo do przygotowywania wspólnych projektów aktów prawnych, które będą obligatoryjnie rozpatrywane przez rząd, a także możliwość występowania z wnioskiem do Sądu Najwyższego w przypadku przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. Natomiast sama Rada Dialogu Społecznego ma mieć większą niezależność, o czym świadczy chociażby to, że jej przewodniczącym nie będzie już tak jak dotychczas Minister Pracy i Polityki Społecznej. Funkcja przewodniczącego ma być rotacyjna, a członków Rady mianować będzie Prezydent RP. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z doświadczeń ponad 20 lat funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a dzięki nim nasza regulacja prawna staje się jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie.

 

­­– Mam nadzieję, że już we wrześniu na forum Rady Dialogu Społecznego, razem ze związkami zawodowymi, ostro weźmiemy się do pracy. Wiele problemów o charakterze społeczno-gospodarczym wymaga naszej pilnej interwencji – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Wskazuje choćby zmiany w zbiorowym prawie pracy (wynikające m.in. z wyroku TK w sprawie prawa koalicji), czy prawo zamówień publicznych, które powinno w większym stopniu premiować firmy zatrudniające na umowy o pracę. Wskazuje także kwestie dotyczące ochrony zdrowia. – Wszystkie te sprawy powinny być rozwiązywane w duchu dialogu, właśnie w ramach nowego gremium. Przed nami wiele wyzwań, ale mam nadzieję, że wspólnie im podołamy – dodaje Andrzej Malinowski.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej