English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Społeczna odpowiedzialność i etyka w biznesie - badanie wśród polskich i tureckich menedżerów

05-08-2015

Uniwersytet Anatolijski realizuje projekt badawczy, którego celem jest porównanie podejścia polskich i tureckich menedżerów do zagadnień społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie. Pracodawcy RP zachęcają do wzięcia aktywnego udziału w tym badaniu i udzielenia wsparcia prowadzącej go p. Marcie Hancyk Başar.

 

„Porównanie menedżerów obu krajów zostało wybrane ze względu na podobne aspiracje geopolityczne i regionalne, doświadczanie podobnych problemów gospodarczo-społecznych związanych z podejmowaniem tematyki CSR, nasilającymi się od kilku lat kontaktami handlowymi i wizytami na szczeblach ministerialnych i prezydenckich obu krajów, organizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych (np. Polsko-Tureckie Forum Biznesowe) a także obchodzone w 2014 roku 600-lecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych.

 

Firmy, jakich poszukuję do badania, powinny zatrudniać minimum 50 pracowników, być firmami prywatnymi i polskimi (w projekcie nie uwzględniamy  polskich oddziałów/filii firm zagranicznych).

 

Kryterium pozyskiwania firm nie są kontakty handlowe z Turcją.

 

Poszukiwani są menedżerowie ze wszystkich działów (marketing, HR, PR,  finanse, komunikacja wewnętrzna/zewnętrzna i in.). Menedżer nie musi posiadać wiedzy na temat etyki czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Zależy nam zbadaniu poglądów menedżerów na bardzo ogólne kwestie etyki i CSR, z którymi każdy menedżer może spotkać się na co dzień (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym).

 

Formularz, który wykorzystuję w trakcie badania nie zawiera żadnych pytań dotyczących firmy. Rozmówca/osoba ankietowana wybiera, w jakim stopniu zgadza się z danym poglądem w skali 1-5 (od zdecydowanie się zgadzam do zdecydowanie się nie zgadzam).

 

Ze względu na komfort osoby ankietowanej a także wiarygodność całego przedsięwzięcia, w celu przeprowadzenia badania najbardziej preferowaną jest forma krótkiego spotkania w Warszawie, które będę przeprowadzała w okresie 17 sierpnia- 10 września br. 

 

Jednakże w przypadku, gdy spotkanie nie byłoby formą preferowaną/dogodną dla osoby zainteresowanej, możliwy jest równocześnie udział w postaci rozmowy telefonicznej  lub wypełnienia ankiety elektronicznej, do której link zamieszczam tutaj: http://goo.gl/forms/jt8bKBIa4P

 

Na początku i końcu ankiety umieszczona została adnotacja z prośbą o wiadomość zwrotną z informacją o wypełnieniu formularza (ankieta jest anonimowa, jednakże taka informacja jest potrzebna ze względu na udokumentowanie prawdziwości badania).

 

Każdy zainteresowany menedżer, który zdecyduje się na udział w badaniu, może otrzymać skrócony raport z wynikami badania po zakończeniu projektu. W przypadku publikacji badania w anglo- i tureckojęzycznej prasie naukowej, osoba zainteresowana zostanie, na życzenie, powiadomiona a także uzyska dostęp do artykułu.

 

Mamy nadzieję, iż zestawienie różnic i podobieństw w podejściu polskich i tureckich menedżerów do tematyki etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu będzie wskazówką dla potencjalnych partnerów biznesowych, którzy planują rozpoczęcie działalności w Polsce lub Turcji. 

 

Odpowiedzi udzielone w trakcie badania nie będą wykorzystane w celach innych niż naukowe a także przekazane nieupoważnionej osobie/organizacji trzeciej. Dysponuję listem od koordynatora zapewniającym o wyżej wymienionej kwestii, który z chęcią przekażę każdej zainteresowanej firmie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy na adres: