English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP uczestniczyli w rozmowach na temat Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej

21-08-2015

20 sierpnia br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie eksperckie z partnerami społecznymi dotyczące pięcioletniego planu działań administracji podatkowej. Z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu tym udział wzięli Robert Oliwa oraz Mariusz Korzeb.

 

Celem spotkania eksperckiego w Ministerstwie Finansów było uzgodnienie ostatecznego kształtu Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej. Stanie się ona najważniejszym dokumentem w perspektywie średniookresowej, określającym cele strategiczne oraz kierunki rozwoju i działania administracji podatkowej do 2020 roku. W projekcie wskazano cele szczegółowe, których realizacja pozwoli na wypełnianie oczekiwań społeczeństwa i wzmocnienie procesów wewnętrznych administracji podatkowej. Powstanie Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej jest konsekwencją stworzenia nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy określiła Ustawa o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 roku.

 

Na spotkaniu poruszono także kwestię wydania rozporządzenia, którego celem będzie centralizacja administracji podatkowej w stosunku do największych i kluczowych podmiotów polskiej gospodarki. Planuje się utworzenie Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego w Warszawie, do którego zadań będzie należała obsługa tych kluczowych podmiotów.

 

Dyskusja i podjęcie pracy nad strategią oraz stworzenie stosownego dokumentu określającego jej zadania w perspektywie pięcioletniej wspólnie przez partnerów społecznych i Ministerstwo Finansów jest formą budowania dobrej praktyki i działaniem, które należy wspierać.

 

Jednocześnie propozycja utworzenia centralnego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego budzi wątpliwości Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana w tym zakresie może bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji. Najprawdopodobniej dojdzie do ogniskowania się kluczowych ośrodków prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w województwie mazowieckim. Tymczasem konieczne jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego Polski z punktu widzenia lokalizacji przedsiębiorstw dających miejsca pracy. Administracja podatkowa nie może w tak silny sposób oddziaływać na polskich przedsiębiorców.

Komitet Podatkowy Pracodawców RP