English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wiceprezydent Pracodawców RP Iwona Sroka – Ambasadorem Równości w Biznesie

07-09-2015

Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu „Równość w biznesie”, powstało grono Ambasadorów Równości w Biznesie. Minister Pracy i Polityki Społecznej,  zdając sobie sprawę z potrzeby koordynacji działań oraz upowszechniania dobrych praktyk w tym obszarze, zaprosił do grona Ambasadorów osoby, a także instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami idei równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów. Ambasadorem Równości w Biznesie z ramienia Pracodawców RP została Wiceprezydent Organizacji – Pani Iwona Sroka.

 

 

 

 

 

Dr Iwona Sroka jest Prezesem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP, członkinią Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. W Pracodawcach RP pełni ponadto funkcję Przewodniczącej Platformy Finansowej. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Głównym założeniem, które przyświecało zbudowaniu grona Ambasadorów Równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących promowania równości płci w polskich firmach i instytucjach. Wierzymy, że inicjatywa ta przyczyni się do trwałej zmiany nastawienia wśród kadry zarządzającej polskich organizacji i przedsiębiorstw, jak również – co za tym idzie – pomoże poprawić sytuację kobiet w środowisku ich pracy, także w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych na wyższych szczeblach zarządzania.

 

Tutaj znajdą Pąństwo podręcznik "Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca. Przewodnik dla firm".