English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wchodzi w życie długo oczekiwana ustawa o RDS

11-09-2015

Wejście w życie nowej ustawy oznacza to, że Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych powoli odchodzi w przeszłość, a jej miejsce zajmie Rada Dialogu Społecznego. Oznacza to również powrót – po przeszło dwóch latach – do dialogu trójstronnego. Nowa ustawa stanowi też „nowe otwarcie” dla dialogu społecznego w Polsce.

 

Aktualnie trwają prace organizacyjne związane w powołaniem Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej negocjują treść regulaminu Rady oraz jej Biura, a także zakresy zadań poszczególnych zespołów problemowych (dotychczas było dziewięć takich zespołów). Są to istotne dokumenty, ponieważ regulują szczegółowe zasady działania organów Rady Dialogu Społecznego. Od tych zapisów będzie również zależeć to, jak nowe gremium będzie funkcjonować w praktyce.

 

Kolejną kwestią będzie wybór (na roczną kadencję) pierwszego przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz przewodniczących zespołów problemowych (będą nimi przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, wybrani na czteroletnią kadencję). Następnie pracodawcy oraz związki będą musieli wydelegować swoich przedstawicieli do składu Rady – odpowiednio po sześciu oraz po ośmiu członków, którzy otrzymają nominacje od Prezydenta RP, a także po dwóch reprezentantów do zespołów problemowych. Jednocześnie w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego będą tworzone wojewódzkie rady dialogu społecznego, w których swoich przedstawicieli będą mieć reprezentatywne organizacje partnerów społecznych oraz marszałek województwa i wojewoda. Sama Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych formalnie będzie działać do dnia powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego, a sprawy przez nią niezakończone przejmie Rada. Analogicznie będzie w przypadku dotychczasowych wojewódzkich komisji dialogu społecznego, ale jeżeli wojewódzka rada dialogu społecznego nie zostanie powołana w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy, to jej sprawy przejmie Rada Dialogu Społecznego.

 

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego prawdopodobnie odbędzie się już w październiku br. Wówczas trzy strony – pracodawcy, związki zawodowe oraz rząd – przystąpią do pracy. Wiele problemów o charakterze społeczno-gospodarczym wymaga bowiem pilnej interwencji – chociażby zmiany w zbiorowym prawie pracy (wynikające m.in. z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przyznającego prawo koalicji osobom pracującym na innej podstawie niż stosunek pracy) czy Prawo zamówień publicznych, które powinno w większym stopniu premiować firmy zatrudniające na umowy o pracę, ale też kwestie dotyczące ochrony zdrowia czy podatków. Wszystkie te sprawy powinny być rozwiązywane w duchu dialogu – właśnie w ramach nowego gremium.

 

Zarówno organizacje pracodawców, jak i związki zawodowe, które wspólnie pracowały nad projektem tej ustawy, pokładają w niej duże nadzieje. Jednak nowa regulacja to jedynie ramy prawne. Skuteczność Rady Dialogu Społecznego będzie zaś uzależniona od zaangażowania samych partnerów społecznych oraz strony rządowej, a także od ich woli współpracy i skłonności do konsensusu. Bez tego szereg kompetencji, w jakie została wyposażona Rada Dialogu Społecznego (m.in. prawo do przygotowywania wspólnych projektów aktów prawnych czy kierowania do Sądu Najwyższego wniosków o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego), pozostaną tylko uprawnieniami „na papierze”.

 

 

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej