English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Darmowa autodiagnoza firmy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

16-09-2015

Każdy przedsiębiorca może bezpłatnie przeprowadzić audyt kondycji finansowej firmy dzięki aplikacji zamieszczonej na stronie PARP Program pokazuje wskaźniki finansowe, ale też umożliwia porównanie z konkurencją w branży lub w regionie.

 

Aplikacja szczególnie przyda się małym i średnim firmom – nie zawsze je stać na profesjonalny audyt przeprowadzony na komercyjnych warunkach. Pomyślana jest jako jedno z narzędzi wczesnego ostrzegania – jako mechanizm wyprzedzający, dzięki któremu można się dowiedzieć, czy warto zmienić model biznesowy lub strategię firmy.

 

Program znajduje się na stronie https://autodiagnoza.parp.gov.pl. Jest dostępny dla wszystkich firm, od małych do dużych, i dla wszystkich branż określonych według kwalifikacji PKD. Jest darmowy i anonimowy. To oznacza, że żadna firma, która z niego skorzysta (poda swoje dane), nie dowie się imiennie, jakie inne przedsiębiorstwa znajdują się już w systemie, jakie konkretnie wpisały informacje oraz kim są konkurenci, z którymi jest porównywana.

 

Jak skorzystać z aplikacji?

 

Firma, która zechce skorzystać z aplikacji, musi się zalogować i stworzyć swój profil. Określa skalę działalności, branżę oraz zasięg działania (lokalnie lub w całej Polsce). Następnie podaje ok. 15 danych z bilansu oraz rachunku zysku i strat z ostatnich trzech lat.

 

Przedsiębiorstwo podaje odpowiednią branżę według kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności i region działalności, maksymalnie:

• jedną branżę, gdy sprzedaż w tej branży stanowi nie mniej niż 30 proc. całej sprzedaży;

• drugą branżę, gdy suma sprzedaży dla tych dwóch branż razem stanowi nie mniej niż 60 proc. całej sprzedaży;

• trzecią branżę tylko wtedy, gdy firma prowadzi różną działalność oraz suma sprzedaży w tych trzech branżach razem stanowi nie mniej niż 90 proc. całej sprzedaży.

 

Ostatnim krokiem jest określenie dla wybranej branży regionu/ów, w których działa firma. Firma wybiera określone województwo, gdy realizuje w nim przynajmniej 30 proc. wartości całej swojej sprzedaży. Może zaznaczyć tyle województw, ile chce.

 

W aplikacji potrzebne są pozycje ze sprawozdań typu bilans i rachunek zysków i strat według standardów ustawy o rachunkowości. To może być pewna niedogodność dla małych firm, które prowadzą księgowość na podstawie KPiR (księgi przychodów i rozchodów). Jeśli współpracują z biurami rachunkowymi, to poradzą sobie, jeśli same prowadzą KPiR, będzie to wymagało od nich determinacji. Eksperci zaangażowani w powstanie aplikacji przekonują, że warto.

 

 – To naprawdę innowacyjna propozycja, pozwala nie tylko na monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale na wykrycie potencjalnych zagrożeń – uważa Sławomir Powierża z WYG International, który na zlecenie PARP współprzygotował program. – Aplikacja umożliwia dwa porównania sytuacji firmy. Pierwsze pozycjonuje wyniki na tle branży – tu wykorzystywane są wskaźniki opracowane dla poszczególnych działów gospodarki przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Drugie plasuje wyniki firmy na tle konkurencji, czyli firm o podobnej specyfice, wielkości czy miejscu prowadzenia działalności.

 

 Czego firma dowie się o sobie?

 

– Autodiagnoza ma kilka etapów – relacjonuje Michał Bonim z PARP. Do dwóch pierwszych potrzebne są tylko dane finansowe samej firmy. To badanie zmian pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz prognozowanie wskaźników na bieżący rok. To analiza wstępna.

 

W formie tabelarycznej lub na wykresach można zobaczyć, jak w ostatnich latach zmieniały się poszczególne pozycje w bilansie i jaką te zmiany miały dynamikę. System pokaże też 16 wskaźników opisujących kondycję firmy w poszczególnych latach, płynność finansową, zadłużenie czy rentowność. Każdy wskaźnik opatrzony jest komentarzem wyjaśniającym. Wyjaśnione jest też, jakie powinny być optymalne wartości poszczególnych wskaźników. Na te dane nałożone są wskaźniki konkretnej firmy. Wyniki z trzech lat posłużą również do stworzenia prognozy wskaźników finansowych na bieżący rok.

 

Ekspert tłumaczy, że diagnoza pogłębiona to porównanie z konkurentami rynkowymi: – Będzie polegała na obliczeniu wskaźników finansowych diagnozujących płynność finansową, zadłużenie, sprawność zarządzania, rentowność i porównanie z konkurentami branżowymi. Poza tym możliwe będzie również pozycjonowanie sytuacji finansowej firmy poprzez zakwalifikowanie jej do klas ryzyka finansowego.

 

– Im więcej firm z branży i regionu znajdzie się w bazie danych, tym bardziej wiarygodne i reprezentatywne będzie badanie i w efekcie komunikat, który otrzyma przedsiębiorstwo – dodaje Michał Bonin. – O powodzeniu aplikacji (i jej przydatności) zdecyduje, ile firm umieści dane.

 

Z praktyki współpracy pomiędzy firmami a PARP w ramach programu ISR wynika, iż przedsiębiorstwa, które zdobywały nagrody i wyróżnienia, miały świetne wyniki finansowe, w kolejnych latach popadały w różne tarapaty. Nie obawia się więc nadreprezentacji słabych lub mocnych firm. – Ufamy przedsiębiorcom, jeżeli chcą otrzymać rzetelne i realne porównanie z konkurencją, powinni sami zadbać o poprawność wprowadzanych przez nich danych. Oczywiście system zawiera w sobie „punkty kontrolne”, które wyłapują błędy w wartościach liczbowych albo pozycjach bilansów/sprawozdań – mówi Michał Bonin.

 

Aplikacja powstała w ramach programu Instrument Szybkiego Reagowania i jest jednym z narzędzi Polityki Nowej Szansy przyjętej przez Ministerstwo Gospodarki. Na początku września w bazie danych aplikacji znajdują się dane ok. 400 firm.