English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Odreagowanie w przemyśle po sierpniowych problemach energetycznych

29-09-2015

Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej rośnie w rekordowym tempie. Ma to jednak związek przede wszystkim z normalizacją sytuacji większych przedsiębiorstw po ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej, jakie miały miejsce w sierpniu, a nie gwałtowną poprawą koniunktury biznesowej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

We wrześniu 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 108,9 pkt w sierpniu. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze  126,3 pkt w poprzednim miesiącu do 122,9 pkt we wrześniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z września 2015 r.

 

Odpowiadając na pytanie, jak zmieniła się sytuacja biznesowa przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu w porównaniu z poprzednim miesiącem, ich przedstawiciele znacznie częściej wskazują obecnie na jej poprawę, a rzadziej na pogorszenie, niż w sierpniu. Duży wpływ na to ma fakt, iż punktem odniesienia jest w tym przypadku okres, kiedy polska gospodarka cierpiała na skutek ograniczeń w dostawach energii elektrycznej. Oznacza to, że już sam powrót do normalnego stanu rzeczy implikuje duży wzrost wartości składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. W tym kontekście nie powinno budzić zdziwienia to, że tym sektorem, który najbardziej wpłynął na poprawę wskaźnika sytuacji bieżącej, jest przemysł.

 

W efekcie indykator ogólnej oceny aktualnej kondycji biznesowej zwiększył się aż o 6,3 pkt, co jest rekordowym wzrostem, osiągając tym samym najwyższy poziom w 19-miesięcznej historii badania. Mając na uwadze to, że tak dobry wynik (podobnie jak słaby sierpniowy rezultat) jest w istotnej mierze skutkiem wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, jego utrzymanie w kolejnych okresach może okazać się trudne.

 

Dalszemu pogorszeniu ulegają natomiast prognozy odnoszące się do przyszłej sytuacji biznesowej ankietowanych przedsiębiorstw. Firmy przemysłowe najbardziej pesymistycznie oceniają perspektywy rozwoju swojego sektora w perspektywie półrocznej. Zdaje się to potwierdzać tymczasowość radykalnej poprawy wskaźników bieżących. Szczególnie złe są wskazania przedsiębiorstw z branży wydobywczej, co jest związane w głównej mierze ze spadkiem cen surowców na światowych rynkach.

 

Rośnie natomiast optymizm firm transportowych oraz świadczących usługi biznesowe. Zauważalne stają się także oznaki poprawy koniunktury w branży budowlanej. W sektorze handlu detalicznego i pozostałych usług przeważają zaś neutralne oceny. W najlepszej kondycji pozostają średniej wielkości firmy, podczas gdy duże przedsiębiorstwa najczęściej obawiają się pogorszenia swojej sytuacji biznesowej.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                    Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy