English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Opinia Pracodawców RP na temat rekomendacji w sprawie udzielenia zamówień na systemy informatyczne

20-09-2010

W związku z wątpliwościami, jakie budzą w procesie stosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a szczególnie w świetle wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dotyczących udzielania zamówień na systemy informatyczne, Pracodawcy RP skierowali do Prezesa UZP list, w którym zwracają uwagę na potrzebę ich modyfikacji, która rozwiązałaby liczne problemy praktyczne, z którymi borykają się podmioty je stosujące.

 
Niektóre postulaty zawarte w Rekomendacjach stanowią istotne ograniczenie dla wielu podmiotów starających się o uzyskanie kontraktu na realizację systemów informatycznych. Należy tu wskazać stawianie przez zamawiającego wymogu przeniesienia autorskich praw majątkowych dostarczanego oprogramowania oraz uzyskania przez niego dostępu do jego kodów źródłowych. W ocenie Pracodawców RP stawianie takich wymagań powoduje negatywne skutki.
 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Rekomendacje nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i nie mogą stanowić podstawy dla rozstrzygnięć dokonywanych przez arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej ani sędziów sądów powszechnych. W rzeczywistości jednak to właśnie nimi często kierują się zamawiający, wykonawcy, organy kontroli właściwego przeprowadzania postępowań i sądy.
 
Kwestia informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne od dawna jest przedmiotem troski Pracodawców RP a obszar uwarunkowań prawnych, w których realizowane są zamówienia na systemy informatyczne znajduje bezpośrednie przełożenie na jakość procesu dochodzenia Polski do statutu e-państwa oraz czasu, który przewidywany jest na pokonanie tej niełatwej drogi.