English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Chaos wokół podwyżek dla pielęgniarek i położnych! Oczekujemy przekazania porozumienia w trybie dostępu do informacji publicznej

29-09-2015

Dzisiaj do północy szpitale mają obowiązek przekazać dane o pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych. Niestety, chaos informacyjny, różne interpretacje obowiązującego prawa, w tym jego istotna zmiana opublikowana wczoraj na stronie Ministerstwa Zdrowia powodują, że od ponad tygodnia zarządzający zajmują się tylko i wyłącznie tematem wynagrodzenia dla dwóch grup zawodowych.

 

Niestety, osiągnięcie konsensusu jest niemożliwie, bo już teraz pielęgniarki i położne oczekują wzrostu wynagrodzenia o 400 zł brutto (bo to podobno wynika z treści porozumienia zawartego między Ministerstwem Zdrowia, a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych) a nie 300 zł. Podobno – bo treść porozumienia, mimo upływu prawie tygodnia od jego zawarcia, pozostaje tajna. Żadna ze stron negocjujących biorących udział w rozmowach nie ujawnia jego treści.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia w trybie dostępu do informacji publicznej, o przekazanie treści powyższego porozumienie do publicznej wiadomości. W naszej opinii, ogromnym nieporozumieniem jest ukrywanie jego zawartości przed podmiotami leczniczymi, które mają je wkrótce realizować! Niejasne i wzbudzające wątpliwości jest to, które pielęgniarki powinny być w rezultacie objęte podwyżką. Wynika to z rozbieżności pomiędzy przepisami rozporządzenia a stanowiskami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zapisy rozporządzenia w sposób bezsporny wykluczają z systemu podwyżek pielęgniarki i położne POZ oraz te, które realizują świadczenia wysokospecjalistyczne, co z kolei jest niespójne z informacjami zawartymi w stanowisku.

 

Świadczeniodawcy muszą otrzymać pełną informację, a później odpowiednio długi czas na dostosowanie się do nowych warunków finansowych.

 

Apelujemy do Ministra Zdrowia o zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie zasad wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych! Jeśli dialog i poszukiwanie konsensusu, to tylko ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – a takimi są także zarządzający szpitalami! To na nich spadnie ogromna odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie podmiotów leczniczych w atmosferze pracy  bezpiecznej dla pacjentów!

 

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP