English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

ZUS ostrzega przed nieuczciwym outsourcingiem

09-10-2015

Na rynku pojawiły się firmy, które proponują innym umowy outsourcingowe. Składają one przedsiębiorcy ofertę, podkreślając znaczne oszczędności z nią związane. W praktyce w wielu przypadkach nie tylko nie udaje się zaoszczędzić, ale można także ponieść negatywne konsekwencje w postaci dodatkowych kosztów. Jest tak w sytuacji, gdy nie dojdzie do rzeczywistego przejęcia pracowników. To faktyczny pracodawca zobowiązany jest bowiem do odprowadzania składek za osoby zatrudnione.

 

Już ponad 340 podmiotów padło ofiarą nieuczciwych firm. Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej powinni więc zwrócić szczególną uwagę na treść takich umów i ich zgodność z przepisami prawa. Warto więc wiedzieć na czym polega proceder.

 

Jak działają firmy proponujące nieuczciwy outsourcing?

Działalność firm proponujących nieprawidłowy outsourcing polega na składaniu ofert obniżenia kosztów pracowniczych. Podmioty takie deklarują, iż będą z własnych pieniędzy (rzekomo uzyskanych np. ze środków unijnych) dokładać część należności składkowych i podatkowych za zatrudnionych pracowników, a następnie odprowadzą je do właściwych organów. W rzeczywistości firma ta nie odprowadza składek. Przy tym nie następuje faktyczne przejęcie zatrudnionych. Nie zostają bowiem spełnione przesłanki określone w art. 23[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Dla pracownika nic się nie zmienia

Zatrudnieni pracę wykonują nadal w tym samym miejscu i zakresie oraz na rzecz tego samego podmiotu co przed przejęciem. Podmiot zatrudniający zmienia się wyłącznie formalnie. A jego rola sprowadza się do przejęcia dokumentacji kadrowej i podjęcia zobowiązania wobec podmiotu przekazującego pracowników do odprowadzania za zatrudnionych należności publicznoprawnych.

 

Konsekwencje mocno odczuwalne

Płatnikiem składek na ubezpieczenia jest pracodawca, tj. podmiot na rzecz którego praca jest faktycznie wykonywana. To on odpowiada za odprowadzenie należności do ZUS. Z tej odpowiedzialności nie zwalnia go także umowa z innym podmiotem, w której ten zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność. Zatem, w sytuacji, gdy składki nie są opłacane, zaległość obciąża firmę, która zdecydowała się skorzystać z nieuczciwego outsourcingu. Nie zmienia tego nawet fakt, że część należności już przekazała firmie outsourcingowej.