English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i Pracodawcy RP zapraszają do zgłaszania kandydatur do konkursu Złote Wachlarze 2015

26-10-2015

 

W Międzynarodowy Dzień Migranta – tj. 18 grudnia 2015 r. – podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy już po raz trzeci uhonorowane zostaną instytucja i osoba, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Wśród członków Kapituły Konkursu zasiada Prezydent Pracodawców RP – dr Andrzej Malinowski.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur firm prywatnych, stowarzyszeń pracodawców/przedsiębiorców, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych. Jako przykłady działań z obszaru gospodarki, które wpisują się w cele konkursu, można wskazać m.in.:

 

  • stosowanie dobrych praktyk w zakresie integracji migrantów w miejscu pracy czy zarządzania zespołem wielokulturowym – np. zapewnianie migrantom godnych warunków pracy, stosowanie etycznych zasad rekrutacji, brak dyskryminacji migrantów na rynku pracy czy w danej organizacji, wspieranie integracji pracowników cudzoziemskich;
  • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierające integrację migrantów w miejscu pracy i/lub w społeczeństwie;
  • wspieranie przedsiębiorczości wśród migrantów;
  • wspieranie zatrudniania zagranicznych studentów, którzy ukończyli studia w Polsce;
  • wspieranie legalnego zatrudniania migrantów, z zapewnieniem im jednocześnie godnych warunków pracy i płacy;
  • promowanie korzyści społeczno-gospodarczych płynących z imigracji do Polski oraz roli migracji w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

 

Zgłosić można kandydaturę zarówno swojej własnej organizacji (w kategorii: „Instytucja”), jak i jej przedstawiciela (w kategorii: „Osoba”). Można też dokonać zgłoszenia innej instytucji lub osoby trzeciej – jednak musi to zostać poprzedzone uzyskaniem zgody zgłaszanej instytucji/osoby.

 

Prosimy o nadsyłanie kandydatur w terminie do 22 listopada 2015 r. – poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.zlotewachlarze.pl. Po jego wysłaniu należy potwierdzić zgłoszenie, klikając na link dostarczony w specjalnej wiadomości e-mail. Na podstawie zebranych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoni nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2015, a następnie – w drodze głosowania – wybierze laureatów w kategoriach: „Osoba” i „Instytucja”.

 

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – wiodąca światowa organizacja działająca w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 157 krajów członkowskich, w tym Polska (od 1992 r.).