English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

ARP S.A. ma ofertę dla małych, średnich i dużych innowacyjnych firm

27-10-2015

 

OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) w ramach Platformy Transferu Technologii (PTT) wspomaga organizacyjnie i finansowo współpracę pomiędzy podmiotami zainteresowanymi udostępnianiem i sprzedażą posiadanych technologii a firmami, które potrzebują ich do rozwoju.

 

 

Platforma oferuje usługi wspierające transfer technologii, w tym m.in.:

 

 • gromadzenie informacji o zasobach technologicznych (od tzw. dawców technologii);
 • gromadzenie informacji o potrzebach technologicznych (od tzw. biorców technologii);
 • komunikowanie dawców z biorcami technologii (przez zindywidualizowane działania brokerskie, serwis informatyczny i współpracę z zewnętrznymi partnerami);
 • doradztwo eksperckie;
 • ocenę i dofinansowanie transakcji transferu technologii;
 • organizację: konferencji, seminariów, warsztatów, giełd technologicznych w ramach budowy kultury innowacyjności.

 

 

28 maja ARP S.A. uruchomiła dedykowany portal (ptt.arp.pl). Jego celem jest wspomaganie wymiany informacji między dawcami a biorcami technologii, a główną zaletą jest bogata i stale aktualizowana baza zasobów informacyjnych z darmowym dostępem.

 

Na portalu znajdziemy 3 bazy:

 

 

Dlaczego warto zainteresować się ofertą ARP?

 

Przedsiębiorstwa i  jednostki naukowe, które chcą komercyjnie udostępnić technologię będą mogły wykorzystać Platformę jako kanał sprzedaży oraz miejsce do kreowania wizerunku, dzięki promocji własnych innowacyjnych rozwiązań.

 

 

Współpraca z PTT nie polega na pozbyciu się przewagi konkurencyjnej wynikającej z posiadanej technologii, lecz na wykorzystaniu jej potencjału w innych branżach z zachowaniem strategii rozwoju dawcy. Technologia może też zostać udostępniona podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B), dzięki czemu usprawnione zostaną wzajemne relacje biznesowe.

 

Platforma nie tylko pozwala zdefiniować swoje potrzeby technologiczne, ale też pomaga przedsiębiorcom podnieść poziom technologiczny i zwiększyć konkurencyjność.

 

Część transakcji, związanych z transferem technologii, zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, o ile spełnione będą następujące warunki*:

 

 • ze wsparcia skorzystają biorcy technologii z sektora MŚP;
 • pomoc dotyczyć będzie przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • transakcje będą się odbywać pomiędzy podmiotami niepowiązanymi ze sobą kapitałowo i osobowo;
 • biorca technologii będzie zobowiązany wdrożyć ją do produkcji;
 • technologia będąca przedmiotem transferu będzie wpisywać się w jedną z kilkunastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (np. inteligentne i energooszczędne budownictwo, technologie inżynierii medycznej, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne);
 • dofinansowaniem objęte będą koszty licencji / kupna prawa własności do technologii (maksimum 70%) oraz koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem technologii w przedsiębiorstwie - biorcy (maksimum 85%);
 • ARP S.A. planuje dofinansować pierwsze transakcje w IV kwartale br.

 

 

 

Więcej informacji: www.ptt.arp.pl

 

 

Przedsiębiorca ma także możliwość ubiegania się o wsparcie kapitałowe wdrożenia technologii na skalę przemysłową poprzez fundusz venture capital zarządzany przez ARP Venture sp. z o.o. z opcjonalnym wsparciem ze strony inwestora branżowego.

 

 

ARP Venture oferuje udział w inwestycji partnera branżowego, który zapewnia wsparcie merytoryczne, dostęp do infrastruktury lub pomoc kapitałową.

Realizując transakcje jako koinwestor, oprócz środków pieniężnych ARP Venture dostarcza także wsparcie merytoryczne oraz operacyjne w trakcie realizacji projektu.

 

Aby spełnić kryteria inwestycyjne ARP Venture, projekty powinny wyróżniać się:

 

 • innowacyjnością produktową  lub procesową;
 • potencjałem do znacznego zwiększenia skali działalności;
 • pozytywnym oddziaływaniem na środowisko;
 • dynamiczną kadrą zarządzającą zdeterminowaną do osiągnięcia celów;
 • produkcją zlokalizowaną w Polsce;
 • produktem na etapie  wdrożenia produkcji seryjnej lub ekspansji ;
 • ponadprzeciętną stopą zwrotu;
 • okresem inwestycyjnym do 5 lat;
 • zapotrzebowaniem na kapitał w wysokości  5-15 mln złotych.

 

ARP Venture oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz różnych form finansowania:

 

 

ARP Venture nie angażuje się kapitałowo na etapie badań i rozwoju, w tym na etapie budowy prototypu. Nie inwestuje w projekty z obszaru technologii internetowych i telekomunikacyjnych, które ograniczają się do wytworzenia oprogramowania oraz w projekty związane wyłącznie ze świadczeniem usług.

 

Więcej informacji: www.arpventure.pl

 

Ponadto warto podkreślić, że Platforma Transferu Technologii pozostaje w pełni komplementarna z ofertą ARP Venture – funduszu kapitałowego, który oferuje środki finansowe w formie inwestycji kapitałowych, lub finansowania dłużnego z przeznaczeniem na projekty innowacyjne realizowane przez mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

OFERTA DLA DUŻYCH FIRM

 

Oferta Ekosystemu ARP obejmuje również propozycję finansowania inwestycji w ramach tzw. dużych innowacji, gdzie partnerem ARP S.A. są duże przedsiębiorstwa, w tym Spółki Skarbu Państwa.

 

 

W ramach wsparcia innowacji w dużych przedsiębiorstwach ARP S.A. oferuje:

 

 

ARP S.A. wychodząc naprzeciwko wymaganiom rynku i przedsiębiorców dopasowuje produkty finansowe do indywidualnych potrzeb i charakteru danego projektu. W przypadku wejścia dłużnego przewiduje się, że okres inwestycji nie będzie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zaangażowania kapitałowego, będzie wynosił od 5 do 7 lat. Wielkość inwestycji - powyżej 15 mln PLN. Spółka, która jest przedmiotem inwestycji jest w fazie rozwoju, ekspansji (po etapie B+R).

 

Tym samym oferta Ekosystemu ARP obejmuje pełne spektrum finansowania projektów innowacyjnych.

 

Więcej informacji: www.duzeinnowacje.arp.pl