English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Prognozy na przyszłość słabsze od oceny sytuacji bieżącej

28-10-2015

 

Po raz pierwszy w historii badania wskaźnik oceny ogólnej sytuacji biznesowej osiągnął wyższy poziom niż wskaźnik odnoszący się do oczekiwanej koniunktury gospodarczej w perspektywie najbliższego półrocza – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W październiku 2015 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 117,1 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 115,2 pkt we wrześniu. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 122,9 pkt w poprzednim miesiącu do 115,7 pkt w październiku.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z października 2015 r.

 

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, gwałtowny wzrost ogólnej oceny bieżącej koniunktury biznesowej, jaki nastąpił w poprzednim miesiącu, nie okazał się mieć jedynie krótkotrwałego charakteru związanego w głównej mierze z relatywnie niską bazą porównawczą z sierpnia. Stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców nadal odczuwa, że jego sytuacja z miesiąca na miesiąc ulega dalszej poprawie.

 

Zupełnie inny obraz wyłania się natomiast po przeanalizowaniu prognoz przedstawicieli badanych firm na najbliższe 6 miesięcy. Coraz większa liczba podmiotów gospodarczych zaczyna spodziewać się wystąpienia niekorzystnych tendencji w nieodległej przyszłości. W dalszej perspektywie może to zaciążyć na dynamice inwestycji prywatnych oraz – co za tym idzie – tempie tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Po raz kolejny wystąpiła sytuacja, w której oba główne wskaźniki Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców podążają w przeciwnych kierunkach. Można jednak oczekiwać, że ten stan rzeczy nie będzie utrzymywać się zbyt długo. W teorii coraz gorsze oczekiwania biznesu powinny po pewnym czasie niekorzystnie odbić się również na ocenie bieżącej koniunktury gospodarczej.

 

Stosunkowo dobrze radzą sobie na rynku małe przedsiębiorstwa, co pozostaje pozytywnym sygnałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż w większości wcześniejszych edycji badania ta grupa z reguły najgorzej oceniała panującą w Polsce koniunkturę. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja bieżąca średnich i dużych firm. Wśród nich częściej niż w mniejszych podmiotach panują jednak obawy odnośnie do tego, co stanie się w najbliższej przyszłości.  

 

Najdynamiczniejszy rozwój notują firmy funkcjonujące w obszarze informacji i komunikacji. Z wcześniejszej zapaści coraz śmielej zaczyna wydobywać się także budownictwo. Dużymi optymistami, mimo rosnącego prawdopodobieństwa wprowadzenia niekorzystnych z ich punktu widzenia rozwiązań legislacyjnych, pozostają firmy z sektora finansowego. Negatywne prognozy na przyszłość przeważają zaś wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz transportowych.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                       Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy