English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Czy podatek od złóż miedzi wymaga zmiany?

16-11-2015

 

Na konferencji 4 listopada w Krakowie Instytut Autostrada Technologii i Innowacji przedstawił wyniki ekspertyzy, w której analizowano dotychczas pomijany w dyskusji publicznej aspekt wpływu wprowadzonego w 2012 r podatku od niektórych kopalin na racjonalność zagospodarowania złóż.

 

Całkowite obciążenia z tytułu podatku od niektórych kopalin w przypadku KGHM Polska Miedź S.A. wynosiły 30-45% wartości kosztów produkcji w zależności od oddziałów wydobywczych. Doprowadziły do tego, że część z oddziałów KGHM przyniosło straty. W ekspertyzie wskazano, że będą istnieć partie złóż, które ze względu na istnienie podatku mogą nie być przedmiotem eksploatacji. Szacuje się, że jest to około 13,4% wielkości utraconych zasobów przemysłowych – można je określić jako nieekonomiczne. Jest to wielkość odpowiadająca poziomowi pięcioletniej eksploatacji w KGHM.

 

– Wielkość straty ewentualnie nie wydobytej części złoża z partii zasobów nieekonomicznych oceniamy na ok. 28 mld zł – oceniła prof. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Dyrektor Biura IATI, Kierownik Pracowni Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Gdyby KGHM zdecydował się na zmniejszenie wydobycia z tych części złoża, to wówczas stracą też beneficjenci opłat eksploatacyjnych i Skarb Państwa (tzw. ruchoma część opłaty za użytkowanie górnicze), które łącznie mogą wynieść prawie 0,7 mld zł.

 

– Według wyliczeń, poziom zawartości Cu w rudzie miedzi wynoszący poniżej 1,2% powodował zakwalifikowanie tej części złoża do tzw. kopalni wrażliwej czyli takiej która przy obecnym poziomie podatku nie opłaca się wydobywać – podkreśliła Kulczycka.

 

Wskazano, że w świecie istnieją mechanizmy pozwalające zmniejszać obciążenia podatkowe, aby umożliwić inwestorom racjonalne wydobycie złóż różnych kopalin. Powinno się również w Polsce przeanalizować takie rozwiązania.

 

– Brak jakiejkolwiek elastyczności w Polsce w tym zakresie ze strony właściciela tych złóż, czyli Skarbu Państwa może doprowadzić do nieracjonalności zagospodarowania tych złóż i utraty pożytków płynących z ich wydobycia – podsumował dr Jacek Jezierski, były Główny Geolog Kraju i Wiceminister Środowiska.

 

Zdaniem uczestników szczególną role w zapewnieniu racjonalnego wydobycia powinien odgrywać Minister Środowiska, będący organem udzielającym koncesji, a jednocześnie odpowiedzialny za poszanowanie złóż kopalin w Polsce.

 

Przy obecnym mechanizmie naliczania podatku miedziowego według wstępnych szacunków obliczone zasoby nieekonomiczne w kopalniach wrażliwych spowodowały by zwiększenie zasobów nieprzemysłowych o 67%. Oznacza to zagrożenie niewydobycia znacznej części zasobów bilansowych.

 

Zaproponowano mechanizm umożliwiający, poprzez uznanie zakładu górniczego lub jego części za kopalnie wrażliwą, co w konsekwencji doprowadziło by do zawieszenia obowiązku podatkowego. Weryfikacja faktycznej zawartości następowałaby na etapie wydobycia i potwierdzana by była odpowiednimi badaniami. – Celem tego rozwiązania jest zapewnienie racjonalnego zagospodarowania złóż i ich ochrony, dlatego też adresatem wniosków o takie zawieszenie powinien być przede wszystkim Minister Środowiska prowadzący politykę koncesyjną – podkreślił  Jezierski.

 

W opinii uczestników realizacja tej koncepcji powinna po przeprowadzeniu szczegółowych analiz doprowadzić do nowelizacji ustawy o podatku od niektórych kopalin.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej poniżej prezentacji.