English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowe otwarcie w dialogu społecznym – w MRPiPS odbyło się pierwsze posiedzenie RDS

15-12-2015

Spróbujmy odbudować dialog, bo przed nami niepowtarzalna szansa, by tak się stało – powiedziała Premier Beata Szydło, która uczestniczyła w posiedzeniu RDS. W poniedziałek Rada zebrała się po raz pierwszy na posiedzeniu plenarnym. Zarówno Premier Beata Szydło, jak i przewodniczący RDS Piotr Duda, wyrazili nadzieję, że Radzie uda się zażegnać kryzys w dialogu społecznym w naszym kraju. W pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wzięła udział także delegacja Pracodawców RP pod kierownictwem Prezydenta Andrzeja Malinowskiego.

 

 

Wielkim osiągnięciem Polski jest to, że można wyrażać różne opinie. Dzisiaj próbujemy zrealizować program, co do którego umówiliśmy się  podczas wyborów z obywatelami poprzez konkretne rozwiązania – powiedziała Premier Beata Szydło. Podkreśliła też, że wszystkie strony dialogu społecznego biorą odpowiedzialność za jego efekty.

 

Prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski przypomniał, że przedstawiciele przedsiębiorców od samego początku biorą udział w tworzeniu dialogu społecznego. Prezydent Malinowski podkreślił, że jego ambicją jest to, aby podczas prac RDS korzystać ze wszystkich dobrych rozwiązań i relacji, które zostały już wypracowane w dotychczasowym dialogu społecznym. Dodał też, że przed uczestnikami dialogu stoją bardzo poważne problemy i wyzwania, zwłaszcza w zakresie rozwoju gospodarczego Polski oraz w kwestiach związanych z rynkiem pracy.

 

Prezydent Malinowski podkreślił, że dla przedsiębiorców dobre relacje z pracownikami to sprawa bardzo ważna, ponieważ bez tego niemożliwy jest wzrost gospodarczy całego kraju. Na koniec swego wystąpienia Prezydent Malinowski podkreślił, że aby wypracować skuteczne rozwiązania i kontynuować dobre tradycje dialogu społecznego, konieczne jest usunięcie wszelkich barier i nieporozumień między wszystkimi stronami Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem Prezydenta Pracodawców RP chodzi o jasność przepisów oraz wzajemne prawa i obowiązki wszystkich stron dialogu. Zwracając się do obecnych na sali przedstawicieli rządu, dr Malinowski zaznaczył, że także dla nich RDS może mieć istotne znaczenie, głównie w procesie oceny skutków legislacji. Zdaniem Prezydenta Pracodawców RP brak oceny skutków rozwiązań prawnych wprowadzanych przez rząd stanowi główny problem we współpracy ze stroną urzędniczą. Prezydent Andrzej Malinowski powiedział, że liczy na wypracowanie w Radzie Dialogu Społecznego skutecznych i dobrych  rozwiązań dla wszystkich stron uczestniczących w rozmowach.

 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w  wystąpieniu otwierającym obrady podkreślił, że pierwsze posiedzenie Rady jest nowym otwarciem dialogu w okresie, kiedy rząd rozpoczyna swoją misję. Wyraził nadzieję, że dialog powróci na właściwe tory dla dobra polskich pracowników i społeczeństwa.

 

Rada Dialogu Społecznego przyjęła pierwsze uchwały: w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego (Uchwała nr 3), wyboru kolejności przewodniczenia RDS (Uchwała nr 4), Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego (Uchwała nr 5), powołania stałych zespołów problemowych Rady (Uchwała nr 6) oraz powołania zespołu doraźnego do spraw zamówień publicznych (Uchwała nr 7).

 

Wśród powołanych przez RDS zespołów problemowych są:

  1. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
  2. Zespół ds. prawa pracy,
  3. Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,
  4. Zespół ds. ubezpieczeń społecznych,
  5. Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego,
  6. Zespół ds. funduszy europejskich,
  7. Zespół ds. usług publicznych,
  8. Zespół ds. międzynarodowych.

 

Rada formalnie ustaliła, że po reprezentancie związków zawodowych jej przewodnictwo na rok przejmie jeden z szefów organizacji pracodawców, a potem rząd. RDS omówiła też sytuację w służbie zdrowia po wprowadzeniu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że jego zdaniem należałoby rozważyć zasadę proporcjonalnej wyceny pracy poszczególnych pracowników medycznych lub poszukać innych rozwiązań, np. w postaci taryfikacji.