English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pesymistyczne prognozy na przyszłość zaczynają przeważać

26-01-2016

Wskaźnik ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej obniżył się w styczniu w rekordowym tempie, choć nadal utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie. Subindeks odnoszący się do oczekiwań na przyszłość po raz pierwszy w historii badania znalazł się natomiast w terytorium spadkowym – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W styczniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 107,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 115,1 pkt w grudniu minionego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 102,2 pkt w poprzednim miesiącu do 97,4 pkt w styczniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane ze stycznia 2016 r.

 

 

Stopniowy spadek poziomu optymizmu przedsiębiorców w odniesieniu do prognoz na najbliższe 6 miesięcy, jaki następuje od połowy minionego roku, w coraz większym stopniu zaczyna się przekładać na pogorszenie ocen bieżącej sytuacji przez ankietowane firmy. Po raz pierwszy w dotychczasowej historii badania wskaźnik obrazujący oczekiwania biznesu spadł poniżej 100 pkt, co oznacza, że większość uczestniczących w badaniu podmiotów gospodarczych spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji w ciągu nadchodzącego półrocza. W porównaniu z poprzednim miesiącem, firmy wciąż jednak odczuwają poprawę, choć znacznie mniejszą niż w poprzednich okresach. Styczniowy spadek wskaźnika oceny bieżącej koniunktury był największy w historii Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, choć wciąż utrzymuje się on na relatywnie wysokim poziomie, istotnie przewyższającym średnią dla okresu marzec 2014 – styczeń 2016.

 

Szczególnie złe nastroje panują w sektorze finansowym oraz wśród firm świadczących profesjonalne usługi na rzecz klientów biznesowych. Jest to wynik trudnej sytuacji na rynkach finansowych oraz rosnących obciążeń banków, ubezpieczycieli oraz innych instytucji, wynikających m.in. z nałożenia nowego podatku na tę grupę podmiotów. Źle prezentuje się również kondycja firm budowlanych, które mimo perspektywy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich w ramach środków na lata 2014-2020 znacząco obniżyły swoje prognozy na nadchodzące miesiące. Pogorszyły się także bieżące wyniki sektora handlowego, co wynika przede wszystkim z wpływu czynników sezonowych. W porównaniu z poprzednimi miesiącami polepszyła się natomiast sytuacja przemysłu, zwłaszcza w zakresie prognoz na kolejne okresy, które dotychczas w przeważającej mierze były pesymistyczne. Taniejące paliwo pomaga zaś podtrzymywać umiarkowanie dobrą koniunkturę w branży transportowej. Podobnie jak miało to miejsce w większości poprzednich edycji badania, także i tym razem najgorsze oceny przeważały wśród małych firm, podczas gdy największe spółki radziły sobie najlepiej. Największe obawy o przyszłość mają jednak średniej wielkości przedsiębiorstwa.

 


           Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej           Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy