English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Platforma Energetyczna ws. II Polsko-Niemieckiego Szczytu Energetycznego

26-01-2016

Możliwościom współpracy Polski i Niemiec w sektorze energii oraz II Szczytowi Energetycznemu poświęcone było spotkanie Platformy Energetycznej, które odbyło się 25 stycznia br. w siedzibie Pracodawców RP.

 

Posiedzeniu przewodniczyli Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP oraz Marek Woszczyk, Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Energetycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu: Henryk Baranowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; członkowie Platformy Energetycznej Pracodawców RP oraz przedstawiciele sektora chemicznego.

 

– Taka polsko-niemiecka współpraca datuje się od 12 czerwca 2014, kiedy to odbył się pierwszy szczyt energetyczny w Berlinie. Strona niemiecka sugeruje obecnie, aby zorganizować szczyt chemiczny w przeddzień energetycznego, w związku z dużym sukcesem tego pierwszego – powiedział Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP, otwierając posiedzenie Platformy.

 

Wśród potencjalnych tematów II Szczytu Energetycznego wymieniono m.in.: bezpieczeństwo produkcji energii, magazynowanie i efektywność popytową; bezpieczeństwo i efektywność przesyłu; politykę surowcową UE.

 

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii określił relacje polsko-niemieckie w kwestii energetyki jako stojące na najwyższym szczeblu. Zwrócił też uwagę, że widzi możliwości synergii we współpracy systemów energetycznych obu krajów wynikające z ich uzupełniających się wzajemnie charakterystyk.

 

Pierwszy Polsko-Niemiecki Szczyt Energetyczny odbył się w czerwcu 2014 roku w Berlinie – uczestniczyli w nim przedstawicieli kluczowych spółek z sektora energetycznego i chemiczno-paliwowego z Polski i Niemiec, w tym m.in. PGE, PSE, Tauronu, Grupy Azoty, Energi, Grupy Lotos oraz Vattenfall, E.ON czy BASF. Dyskusja dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Europy, współpracy transgranicznej, możliwości stworzenia wspólnego rynku mocy wytwórczych oraz projektu unii energetycznej.

 

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Energetyki została powołana na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Pracodawcami RP a Niemiecką Agencją Energii GmbH, podpisanego w 2014 roku. Podczas ostatniego spotkania we wrześniu 2015 roku dyskutowano nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi przyszłego kształtu rynku energii w Europie (New Energy Market Design) – z punktu widzenia długoterminowego planowania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, kształtowania cen energii oraz konkurencyjności gospodarek, a w szczególności sektora przemysłu. Omówiono również perspektywy rozwoju i ewentualne możliwości współpracy w zakresie infrastruktury przesyłowej, magazynowania energii oraz instrumentów efektywności energetycznej.

 

Materiały wideo są dostępne na stronie Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.