English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

4 Stock – nowy program dla MŚP zainteresowanych wejściem na giełdę

27-01-2016

W ramach działania Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału zewnętrznego. Może dotyczyć ona zarówno wejścia na rynki kapitałowe (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane), jak również emisji obligacji na rynku Catalyst.

 

Ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs potrwa od 12 stycznia do 31 marca 2016 r. Na przedsiębiorców czeka łącznie 10 mln zł.

 

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w latach 2009–2013. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji.

 

Novum w działaniu jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych. Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym, skierowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

 

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.

 

Z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

    Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 stycznia 2016 r.

    Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r

 

Dokumentacje jest dostępna tutaj.