English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Dialogu Społecznego – spotkanie przedstawicieli Pracodawców RP

29-01-2016

 

Pracodawcy RP spotkali się ze swoimi przedstawicielami w Radzie Dialogu Społecznego, w jej zespołach problemowych oraz Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.  Omówiono stan aktualnych prac w tych gremiach oraz zasady przyszłej współpracy.

 

– Rada Dialogu Społecznego powinna się w pierwszym rzędzie skupić na usuwaniu spornych obszarów pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi – zaznaczył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski otwierając spotkanie. Następnie przedstawiono składy osobowe Rady oraz jej dziewięciu Zespołów problemowych, a także Wiceprzewodniczących WRDS, pełniących te funkcje z ramienia Pracodawców RP.

 

Zaprezentowane zostały też wstępne propozycje zagadnień do programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2016, który zgodnie z postanowieniami Ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ma być przekazany Radzie Ministrów w terminie do 20 lutego br.

 

Ponadto omówiono sytuację Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w poszczególnych regionach. Obecnie rady inaugurują swoją działalność – odbywają się ich pierwsze posiedzenia o charakterze organizacyjnym, mające na celu ustalenie kolejności przewodniczenia czy uzgodnienie regulaminu wewnętrznego. Członkowie WRDS zwrócili jednak uwagę na problem dotyczący ograniczonych środków finansowych, przeznaczonych na działalność wojewódzkich rad, co będzie niewątpliwie rzutowało na efektywność ich prac. Dlatego też kwestia ta powinna zostać poddana pod dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego.

 

Ustalono również, że podobne do zorganizowanego 28 stycznia spotkania będą organizowane przez Pracodawców RP cyklicznie.

 

Materiały wideo są dostępne na stronie Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.