English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP krytycznie oceniają propozycje poprawek do ustawy o działalności leczniczej

28-01-2016

Projekt założeń zmian w ustawie o działalności leczniczej nadaje się do całkowitej poprawy – oceniają Pracodawcy RP. Bowiem  skutki przyjęcia projektu byłyby dokładnie odwrotne od zamierzonych.

 

Projekt założeń do ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej właśnie przeszedł etap konsultacji. Pracodawcy RP mają zastrzeżenia praktycznie do wszystkich propozycji w niej zawartych.

 

W naszej opinii projekt zawiera szereg zmian szczególnie szkodliwych dla publicznych podmiotów leczniczych.

 

Nie zgadzamy się z założeniem, że budżet państwa stać de facto na nieograniczone finansowanie deficytu szpitali. Przyjęte w projekcie zapisy nie uwzględniają bowiem takich parametrów jak jakość zarządzania czy miejsce szpitala na mapie potrzeb zdrowotnych. Uważamy, że takie podejście niesie ze sobą bardzo poważne ryzyko zapaści sektora. Zapisy o zakazie nabywania przez partnerów niepublicznych większościowego pakietu udziałów lub akcji publicznych szpitali oraz ograniczenie obrotu wierzytelnościami drastycznie pogorszą dostęp podmiotów publicznych do kapitału i podniosą koszt jego nabycia. Podobne skutki przyniesie nakaz reinwestowania zysków większościowo-publicznych szpitali w rozwój podmiotu leczniczego. Projekt w praktyce oznacza zakaz wsparcia publicznego sektora ochrony zdrowia przez sektor prywatny, także w takich obszarach, w których sektor publiczny samodzielnie nie będzie w stanie wypracować efektywnych rozwiązań. Sektor prywatny poniesie z tego powodu straty, lecz będą one krótkookresowe. Tymczasem jednostki publiczne, poszukując środków na inwestycje, zostaną skazane na budżety właścicieli (JST), kredyty bankowe i pożyczki parabanków. Zniesienie obowiązku przekształcania zadłużonych podmiotów w spółki prawa handlowego otworzy pole do kosztownej i ryzykownej gry deficytem finansów publicznych. JST jak wiemy, już dzisiaj są w większości w trudnej sytuacji finansowej. Można się wiec spodziewać zmniejszenia skali inwestycji, nieracjonalnych oszczędności w szpitalach pozostających w najtrudniejszej sytuacji finansowej i w efekcie pogorszenie jakości świadczeń.

 

Dodajmy, że przepis nakazujący reinwestowanie zysku w rozwój podmiotu jest ograniczeniem konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej – co może doprowadzić do uznania ustawy za niekonstytucyjną.

 

Pracodawcy RP negatywnie też opiniują propozycję wyłączenia podmiotów leczniczych spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wzmożenie kontroli podmiotów leczniczych nie tylko nie przyniesie nadzwyczajnych dochodów budżetowi NFZ, ale także zabierze ich pracownikom cenny czas, który mogliby przeznaczyć na leczenie.

 

Pracodawcy RP nie podzielają uproszczonej tezy, że szpitale są siedliskiem zła, manipulacji i przestępczości finansowej. Takie twierdzenie jest bardzo krzywdzące dla uczciwych jednostek sektora i ludzi, którzy go tworzą. W naszej opinii nie jest lekarstwem założenie dodatkowego kagańca, potrzebne jest odbiurokratyzowanie systemu i przemyślane kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Głównym skutkiem proponowanego rozwiązania może okazać się dalszy wzrost kolejek.

 

Nie do zaakceptowania jest też w obecnym kształcie propozycja umożliwiająca samorządom kupowanie świadczeń medycznych. Idea sama w sobie jest jak najbardziej słuszna – ponieważ zaspokajanie potrzeb medycznych obywateli przez kupowanie świadczeń w podmiotach znajdujących się na terenie danego samorządu jest zrozumiałe i godne poparcia. Jednak dodatkowe środki powinny być dostępne w trybie konkursowym dla wszystkich podmiotów leczniczych, a nie tylko „u swoich”. W przeciwnym razie samorządy będą mogły kupić tylko te świadczenia, które oferują ich podmioty lecznicze, a nie te, których potrzebują mieszkańcy. W ocenie Pracodawców RP kupno świadczeń medycznych przez samorządy z wykorzystaniem funduszy publicznych musi odbywać się na zasadzie konkurencyjności i transparentności.

 

Patrząc na cały projekt, Pracodawcy RP nie mogą jednak nie odnotować dobrej zmiany w jakości stanowienia prawa. Z pełnym uznaniem należy przyjąć, że resort konsultuje zmiany już na etapie założeń do projektu – daje to szansę na wypracowanie optymalnych rozwiązań.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP