English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

28-01-2016

Już w lutym 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) ogłoszony zostanie konkurs dla konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjne produkty sieciowe.

 

"Dzięki dofinansowaniu z POPW firmy, które połączą swoje siły, zaoferują atrakcyjny produkt wykorzystujący potencjał i walory Polski Wschodniej. Nowa, kompleksowa oferta na rynku będzie dźwignią rozwoju przedsiębiorstw oraz źródłem nowych miejsc pracy" – zaznacza wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 

Konkurs w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP ogłoszony będzie po raz pierwszy. Nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w czerwcu 2016 r. Do rozdysponowania jest 320 mln zł. Na realizację całego poddziałania przeznaczono ponad 160 mln euro z unijnego budżetu.

 

Instrument skierowany jest do konsorcjów MŚP, składających się z co najmniej 10 firm. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie ponadregionalnych produktów sieciowych.

 

"Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w taki sposób, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę. Dzięki temu klienci otrzymają w pakiecie kompleksowy i innowacyjny produkt" – precyzuje wiceminister Hamryszczak.

 

Aby konsorcjum miało szansę na otrzymanie dofinansowania, przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie musi objąć jednocześnie: inwestycję w spójną infrastrukturę, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Ważnym warunkiem otrzymania dotacji jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie.

 

Wsparte projekty przyczyniać się będą do rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP. Sprzyjać będą zacieśnianiu współpracy firm oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru realizacji przedsięwzięcia.

 

Szczegóły konkursu będą znane w lutym. Jednak już teraz warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/10279/kryteria_1_3_2.pdf

 

Od 5 do 17 stycznia 2016 r. trwają konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej. Komplet dokumentów oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-2/konsultacje-spoleczne-popw-2014-2020-poddzialanie-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-2

 

Tworzenie sieciowych produktów przez MSP:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13927/Tworzenie_sieciowych_produktow_przez_MSP_fiszka.pdf