English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nabór partnera do projektu szkoleniowego z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego

02-02-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają otwarty nabór na partnera krajowego
do współpracy w przygotowaniu i realizacji


projektu szkoleniowego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego


w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16

ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 WarszawaDziałanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Wymagania wobec Partnera:

 

  1. posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, szkoleń lub doradztwa z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców (i ich pracowników) lub administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w ramach których liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych była powyżej 300. (dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały faktycznie zrealizowane oraz dotyczyły szkoleń lub doradztwa z ww. obszaru i odbiorców (np. referencje, opinie, listy obecności uczestników, umowy dotyczące realizacji usług itp.).

 

  1. prowadzenie działalności w zakresie szkoleń i doradztwa.

 

  1. dysponuje ekspertami, do zaangażowania w realizację projektu, posiadającymi udokumentowane doświadczenie szkoleniowe lub doradcze z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. W przypadku ekspertów zaangażowanych w realizację projektu każdy musi posiadać wypracowane co najmniej 100 godzin dydaktycznych, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku z tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Zgłoszenia do współpracy należy złożyć drogą elektroniczną do 29 lutego 2016r. na adres e-mail: .

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zasadach naboru:
Dariusz Kapusta – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

tel.: (+48 22) 518 87 80, kom. 512 599 064, e-mail: