English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Dialogu Społecznego – przeciw unijnym zasadom emisji gazów cieplarnianych i bez stanowiska ws. podatku handlowego

19-02-2016

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła uchwałę stron pracowników i pracodawców krytykującą nowy system emisji gazów cieplarnianych EU ETS. Nie zajęła za to żadnego stanowiska wobec projektu ustawy o podatku handlowym – najaktualniejszy projekt jest dopiero opracowywany przez Ministerstwo Finansów.

 

Uchwała RDS w sprawie EU ETS opiera się na propozycji stanowiska, jaką opracowali eksperci Pracodawców RP. W merytorycznym i precyzyjnym dokumencie wskazali, że Unia Europejska przez system ETS niezwykle mocno naciska na dekarbonizację energetyki – co dla polskiej gospodarki opartej na węglu oznacza ogromne straty. Tymczasem w grudniu 2015 roku w Paryżu 195 krajów podpisało porozumienie COP21, zgodnie z którym ograniczenie emisji CO2 ma także być oparte na pochłanianiu przez zalesianie  – a w takim ujęciu sytuacja Polski jest o wiele korzystniejsza. – Byłoby grzechem tej okazji nie wykorzystać – podkreślił przedstawiający stanowisko Zespołu Problemowego Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Prezentowany projekt to, można powiedzieć, projekt wspólny rządu i strony społecznej – stwierdził.

 

– Chciałbym serdecznie podziękować za to wspólne stanowisko – powiedział obecny na posiedzeniu Jan Szyszko, Minister Środowiska. – To jest niezwykle ważne i bardzo pomoże. Polska została dostrzeżona w UE i z Polską zaczęto się liczyć. To stanowisko wzmocni nasz mandat – dodał minister Szyszko.

 

Przewodniczący posiedzeniu RDS Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie polityki klimatycznej „dla dobra naszej Ojczyzny”.

 

RDS nie przyjęła natomiast stanowiska do projektu ustawy dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy). Projekt przedstawiony na posiedzeniu zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy został odrzucony. Ponadto projekt z 2 lutego jest już nieaktualny, Ministerstwo Finansów pracuje już nad nowym, głęboko przebudowanym.

 

Nowa wersja projektu ustawy o podatku od handlu będzie gotowa za 7-10 dni – zapowiedział uczestniczący w spotkaniu Paweł Szałamacha, Minister Finansów. Jego zdaniem trzeba m.in. zastanowić się nad utrzymaniem odrębnej stawki weekendowej. Uznał też za zrozumiałe głosy podnoszące kwestię podwyższenia kwoty wolnej do 18 milionów złotych rocznie oraz uwzględnienie specyfiki skomplikowanego modelu handlu franczyzowego. 

 

Prezydent Pracodawców RP zaznaczył, że w przyszłości Rada Dialogu Społecznego powinna skupić się przede wszystkim na pracy nad konkretami i aktualnymi materiałami. – Czy warto tracić czas na pewne elementy, które być może w ogóle nie znajdą się w projekcie? – pytał retorycznie  Andrzej Malinowski.

 

Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju przedstawił ponadto główne kierunki Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest między innymi wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm.

 

W ostatniej części obrad Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii przedstawił sytuację w sektorze surowcowym oraz w sektorze węgla kamiennego i brunatnego. Poinformował o wznowieniu prac trójstronnych zespołów branżowych zajmujących się tą problematyką jednocześnie podkreślając, że wolą rządu jest konsultowanie z partnerami społecznymi programów naprawczych, które powinny być systemowe.