English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Coraz słabsze prognozy na przyszłość

01-03-2016

Oczekiwania na przyszłość po raz kolejny osiągają nowe minima. Zarazem jednak nie najgorzej radzą sobie małe firmy, a wskaźnik odnoszący się do oceny bieżącej sytuacji biznesowej nadal utrzymuje się powyżej 100 punktów – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W lutym 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 102,8 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej w stosunku do 107,8 pkt w styczniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 97,4 pkt w poprzednim miesiącu do 93,8 pkt w lutym.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z lutego 2016 r.

 

Luty przyniósł kontynuację tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Zarówno bieżąca, jak i przyszła ocena klimatu koniunktury w polskiej gospodarce ulega pogorszeniu, choć dynamika tego spadku zmniejszyła się w stosunku do stycznia. Podkreślenia wymaga również fakt, iż wskaźnik obrazujący zmianę sytuacji biznesowej firm w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymuje się powyżej granicy 100 punktów, co nadal jest umiarkowanie optymistycznym odczytem. Znacznie gorzej prezentują się oczekiwania ankietowanych firm odnośnie do przyszłej koniunktury. Subindeks ten osiągnął najniższy poziom od marca 2014 r., kiedy zapoczątkowano badanie.

 

W porównaniu z poprzednimi miesiącami, wyraźnemu pogorszeniu uległa ocena koniunktury w branży budowlanej. Firmy z sektora finansowego nie odczuły ani istotnej poprawy, ani pogorszenia swojej sytuacji biznesowej w porównaniu ze styczniem, choć jednocześnie bardzo pesymistyczne pozostają ich wskazania w zakresie prognoz na przyszłość. Podobnie jak w poprzednich miesiącach ma to związek z rosnącymi obciążeniami tych przedsiębiorstw z tytułu nowego podatku, jak również m.in. konieczności zasilania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego środkami na wypłatę gwarantowanych depozytów klientom upadłych w ostatnim czasie instytucji. Perspektywa wprowadzenia sektorowego podatku nie przełożyła się natomiast na ocenę koniunktury w przypadku firm funkcjonujących w obszarze handlu oraz usług dla klientów detalicznych, które awansowały do grona podmiotów gospodarczych najlepiej radzących sobie w obecnych warunkach. Może to częściowo wynikać z pojemności tej kategorii, która zawiera w sobie wiele podmiotów, na które nie zostaną nałożone nowe obciążenia fiskalne. Ponadto wewnętrzny popyt konsumpcyjny na polskim rynku pozostaje stosunkowo silny. Znaczące pogorszenie sytuacji w porównaniu ze styczniem sygnalizują zaś przedsiębiorstwa przemysłowe i wydobywcze, choć w dalszej perspektywie spodziewają się one względnej stabilizacji swoich wyników ekonomicznych.

 

Wyjątkowo największy optymizm w odniesieniu do bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej wykazywały małe firmy, podczas gdy wśród większych przedsiębiorstw częściej występowały oceny negatywne i neutralne. Może to wynikać z faktu, iż nowe obciążenia dotyczą przede wszystkim dużych podmiotów,  a w stosunku do mniejszych spółek planowane jest wprowadzenie określonych udogodnień, w tym m.in. obniżenie stawki CIT.

 

                 Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej   Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy