English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zmiany w pracy tymczasowej w Radzie Dialogu Społecznego

02-03-2016

Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS poparł kierunek zmian w projekcie nowelizacji w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Omówiono też prace związane z organizacją Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 

W trakcie posiedzenia 1 marca zespół dyskutował nad projektem nowelizacji dotyczącej zmian w zakresie pracy tymczasowej. Projekt ten został przygotowany jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą, ale po wprowadzeniu pewnych modyfikacji będzie on dalej procedowany. Jak zapowiedział wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed do końca marca zostanie przygotowana jego finalna wersja uwzględniająca rozwiązania wypracowane na drodze porozumienia pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi.

 

Wszystkie organizacje poparły kierunek zaproponowanych zmian prawnych i zgodziły się z potrzebą ograniczenia patologii występujących na rynku pracy tymczasowej. Podkreślały, że konieczne jest podnoszenie standardów dotyczących funkcjonowania agencji zatrudnienia oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracowników tymczasowych.

 

Strona pracodawców zwróciła jednak uwagę na to, że niektóre propozycje zgłoszone jeszcze w 2014 r. podczas prac Okrągłego Stołu Pracy Tymczasowej nie znalazły się w przedmiotowym projekcie. Dotyczy to m.in. postulatu wprowadzenia rejestru agencji czy gwarancji bankowych. Dlatego warto dodać te rozwiązania, w szczególności, że strona związkowa gotowa jest je poprzeć. Kwestią najbardziej sporną pozostaje jednak dopuszczalna długość okresu wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych u jednego pracodawcy użytkownika. Pracodawcy wnioskują o wydłużenie tego okresu z 18 miesięcy do 24 miesięcy. W toku dyskusji ustalono, że w dialogu autonomicznym zostaną podjęte dalsze prace w celu wypracowania wspólnych postulatów strony społecznej. Resort pracy zobowiązał się natomiast do respektowana uzgodnień podjętych w tym zakresie przez partnerów społecznych.

 

Podczas posiedzenia Zespołu wiceminister Stanisław Szwed na wniosek Pracodawców RP przedstawił także kwestie organizacyjno-prawne związane z powołaniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W skład samej Komisji wejdzie po siedmiu przedstawicieli strony społecznej RDS (czyli 1 przedstawiciel z każdej organizacji) oraz siedmiu reprezentantów strony rządowej. Przy czym mają być oni ekspertami specjalizującymi się w prawie pracy. Przewodniczącym tego gremium byłby przedstawiciel rządu, a jego zastępcą – reprezentant strony społecznej. Komisja miałaby rozpocząć prace od września br. i funkcjonowałaby przez 18 miesięcy. Efektem jej prac ma być przygotowanie dwóch projektów Kodeksu pracy – indywidualnego i zbiorowego. Podstawę prawną działania Komisji będzie stanowiło rozporządzenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów. Zostanie ono skonsultowane z partnerami społecznymi na forum Zespołu problemowego ds. prawa pracy.