English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posiedzenie Platformy ds. Funduszy Europejskich

17-03-2016

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz partnerstwo publiczno–prywatne były głównymi tematami posiedzenia Platformy ds. Funduszy Europejskich  15 marca 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP.

 

Spotkaniu przewodniczył Mirosław Ślachciak, Przewodniczący Platformy ds. FE i Wiceprezydent Pracodawców RP. Pierwszą część spotkania poprowadził Daniel Maksym, Dyrektor Działu Rozwoju i Innowacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W prezentacji wyjaśnił mechanizmy konkursów w ramach osi Priorytetowych I i IV, w tym  tzw. Szybkiej Ścieżki, Demonstratora, Programów Sektorowych, Projektów Aplikacyjnych. Ostrzegł też przed najpowszechniejszymi  błędami w aplikowaniu o środki w ramach B+R.

 

– Najczęstszy grzech to wysyłanie przez wnioskodawców pracowników firm doradczych na panel ekspertów oceniających. Mieliśmy też przypadki, że doradcy byli zatrudniani na ten czas, na tydzień lub dwa – mówił Maksym.  Zaznaczył też, że przy wnioskach przedsiębiorstw wymagane jest prawdziwe nowatorstwo. – Płacimy za nową technologię – zaznaczył dyrektor Maksym.

 

Z kolei Leszek Grabarczyk, Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odpowiadał na pytania, które zostały skierowane do NCBR od przedsiębiorców za pośrednictwem Platformy ds. FE. Podkreślił swoją otwartość na dialog ze środowiskiem  przedsiębiorców, gdyż to oni są dysponentami wiedzy na temat potrzeb i wyzwań ich środowiska.

 

W drugiej części spotkania szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsiębiorców  i ich pracowników” poprowadził dr Jakub Pawelec z Kancelarii Prawnej M. Mazurek i Partnerzy. Głównymi obszarami szkolenia było tzw. partnerstwo innowacyjne, jak również tzw. projekty hybrydowe stanowiące połączenie finansowania z funduszy europejskich i finansowania prywatnego.

 

Posiedzenia Platformy ds. FE odbywają się cyklicznie, kolejne planowane jest w bieżącym kwartale.