English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Partnerstwo publiczno-prywatne a fundusze europejskie

22-03-2016

Partnerstwo publiczno-prywatne, w tym innowacyjny i hybrydowy model partnerstwa, były przedmiotem szkolenia, które dla Pracodawców RP poprowadził dr Jakub Pawelec, Radca Prawny, Parter z Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy.

 

W pierwszej części szkolenia dr Pawelec przedstawił założenia partnerstwa innowacyjnego. Jest to nowy, wieloetapowy tryb udzielania zamówienia, który może być prowadzony z kilkoma podmiotami. Potencjalni wykonawcy są zapraszani do składania ofert wstępnych, które podlegają  negocjacjom, a następnie zaproszeniu do składania ofert na opracowanie oraz sprzedaż innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych  niedostępnych na rynku.

 

Przez innowacje należy rozumieć:

 • nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji,
 • nową metodę marketingową lub organizacyjną w działalności przedsiębiorczej.

 

Celem partnerstwa innowacyjnego jest nabycie przez podmioty sektora publicznego środków na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

 

W dalszej części szkolenia dr Pawelec podkreślał, iż forma PPP powinna być dostosowana do specyfiki danego przedsięwzięcia. W tradycyjnej metodzie finansowania podmiot publiczny finansuje inwestycje, ponosi ryzyko oraz jest odpowiedzialny za wszystkie etapy projektu, nawet jeśli nie dysponuje własnym know-how. Natomiast w PPP  obciążenia finansowe, ryzyko oraz praca podzielone są zgodnie z kompetencjami partnerów.

 

Wśród głównych zalet PPP dr Pawelec wymienił m.in.:

 • podział ryzyka między obiema stronami umowy PPP;
 • maksymalizacja korzyści sektora publicznego i realizacja celu społecznego, którym jest zaspokojenie potrzeb zbiorowych;
 • osiągnięcie efektu komercyjnego, czyli zysk z inwestycji (dla partnera prywatnego);
 • podniesienie jakości przedsięwzięć infrastrukturalnych i wykonywanych usług;
 • odroczenie wydatków publicznych i rozłożenie ich na cały okres funkcjonowania projektu;
 • przypisywanie ról partnerom zgodnie z ich kwalifikacjami oraz celem działania:

            – partner publiczny: odpowiedzialność za skuteczność świadczenia usług,

            – partner prywatny: efektywne inwestowanie funduszy w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.

 

Na zakończenie dr Pawelec przedstawił założenia hybrydowego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt hybrydowy to przedsięwzięcie w formule PPP, w którym jako uzupełnienie finansowania prywatnego wykorzystywane są fundusze europejskie.

 

Modele projektów hybrydowych to:

 • Równoległe finansowanie nakładów inwestycyjnych (dwie infrastruktury, dwie umowy,  podmiot prywatny projektuje i buduje jedną infrastrukturę, podmiot publiczny projektuje, buduje i finansuje drugą infrastrukturę, a także eksploatuje i utrzymuje obie infrastruktury);
 • Eksploatacja i utrzymanie ze środków prywatnych (DB+O, obejmujący etap budowy,  eksploatacji i utrzymania, dwie umowy);
 • Projektuj-buduj-eksploatuj (DBO - obejmujący podmiot publiczny, etap budowy, eksploatacji i utrzymania, pojedynczą umowę, podmiot prywatny);
 • Projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj (DBFO, podmiot prywatny ponosi ryzyko  odnośnie projektu, budowy, finansowania i eksploatacji).

 

 

Kolejne szkolenia w temacie partnerstwa publiczno-prywatnego planowane są w najbliższym czasie.