English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kontynuacja negatywnych tendencji

30-03-2016

Kolejny miesiąc z rzędu pogarszają się zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak i prognozy firm na przyszłość. Dynamika tych zmian jest jednak znacznie słabsza niż jeszcze kilka miesięcy temu – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W marcu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,6 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 102,8 pkt w lutym bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 93,8 pkt w poprzednim miesiącu do 93,2 pkt w marcu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z marca 2016 r.

W marcu nadal można było zaobserwować pogarszanie się oceny klimatu koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu. Przeważał wśród nich pogląd, że za pół roku ich sytuacja biznesowa będzie gorsza niż obecnie. Wskaźnik sytuacji bieżącej wciąż utrzymuje się jednak nieznacznie powyżej granicy 100 pkt. Choć ogólny wydźwięk najnowszych danych jest negatywny, dynamika zmian wartości poszczególnych subindeksów jest znacznie mniejsza niż w poprzednich miesiącach, co może zwiastować odwrócenie dotychczasowej tendencji spadkowej – utrzymującej się w przypadku prognoz na najbliższe półrocze już przez 9 miesięcy – lub co najmniej względną stabilizację kolejnych odczytów.

 

Mimo że wartości głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców nie uległy tak dużym zmianom jak w poprzednich miesiącach, istotnie zmieniła się struktura składowych wpływających na końcowy wynik. W porównaniu z poprzednią edycją badania polepszyła się ocena bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej w sektorze finansowym oraz profesjonalnych usług na rzecz biznesu, podczas gdy firmy z branży handlowej przejawiały mniejszy optymizm niż w lutym, co przyczyniło się do zniwelowania części obserwowanych wcześniej różnic w zakresie klimatu koniunktury panującego w tych grupach przedsiębiorstw. Marzec nie był również udany dla przemysłu oraz sektora wydobywczego, chociaż w dłuższej perspektywie oczekuje się co najmniej ustabilizowania ich sytuacji biznesowej. W porównaniu z lutym lepiej zaczęły sobie radzić również firmy budowlane, choć jednocześnie pogorszeniu uległy nastroje panujące w branży transportowej. Ze względu na wyraźne obniżenie oceny sytuacji bieżącej i przyszłej w małych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze budownictwa i transportu, zniknęła także przewaga w tym zakresie najmniejszych podmiotów gospodarczych nad największymi.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                 Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy