English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Hutnictwo – są problemy, ale są też rozwiązania

01-04-2016

Polskie hutnictwo stali, aby uniknąć zapaści potrzebuje poważnych zmian przepisów krajowych oraz aktywnych działań Polski w ramach Unii Europejskiej – takie są wnioski po posiedzeniu Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Konkretne rozwiązania zaprezentowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Katowice – będą one podstawą opracowania wspólnego stanowiska stron pracowników i pracodawców.

 

Polskie hutnictwo, po zainwestowaniu w trakcie trudnych lat restrukturyzacji kwot sięgających 11 miliardów złotych, stało się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Jednak jego konkurencyjności, a nawet dalszemu istnieniu, zagrażają czynniki, na które huty wpływu już nie mają – są to ceny energii w kraju, przepisy prawne w Polsce i w UE oraz import produktów stalowych po dumpingowych cenach z zagranicy.

 

Przedstawiciele WRDS Katowice w dwóch precyzyjnych stanowiskach przedstawili problemy  hutnictwa stali oraz generalnie przedsiębiorstw energochłonnych. Wykazali bowiem przy tym, że konieczne jest nowe podejście do definiowania przedsiębiorstwa energochłonnego, aby huty mogły korzystać z ulg inwestycyjnych.

 

W przedstawionych opracowaniach zdiagnozowano wszystkie problemy hutnictwa – nieuczciwą konkurencję z Chin i Białorusi, brak ochrony europejskiego rynku hutniczego przez UE, bardzo kosztowne dla polskiej gospodarki regulacje systemu EU ETS (emisji gazów cieplarnianych). Zawarto też od razu konieczne rekomendacje dla rządu i propozycje legislacyjne, w tym postulat utrzymania metody tzw. odwróconego podatku VAT jako skutecznego oręża w walce z oszustwami w branży stalowej.

 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu uznali argumenty branży hutniczej za bardzo celne i wyrazili chęć dokładnego zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. W tej sytuacji zespół problemowy, po przedyskutowaniu wszystkich zagadnień, zdecydował o przygotowaniu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców na podstawie opracowań zaprezentowanych przez WRDS Katowice.