English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kompromis w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

08-04-2016

Porozumienie stron pracodawców i pracowników w sprawie minimalnej stawki 12 złotych – to najświeższy efekt prac Rady Dialogu Społecznego. Czwartkowe posiedzenie plenarne przyniosło zaakceptowanie wypracowanego kompromisu oraz uwag zgłoszonych przez stronę społeczną.

 

W trakcie posiedzenia 7 kwietnia jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad wspólnym stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – 12 złotych za godzinę – oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wcześniejszym pracom udało się obu stronom porozumieć m.in. co do wyłączenia spod regulacji wynagrodzeń prowizyjnych, umożliwienia rewaloryzacji umów zawartych na gruncie Prawa o zamówieniach publicznych, oraz ustalenia vacatio legis przepisów dotyczących stawki 12 złotych do dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Sam kompromis nie przesłonił przy tym innych, daleko idących konsekwencji wprowadzenia nowego prawa – na co zwrócił uwagę Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. – Ten wysyp umów cywilno–prawnych, które stały się problemem, to konsekwencja sposobu realizacji zamówień publicznych, preferowania kryterium najniższej ceny. Stąd moje pytanie, wątpliwość, dotyczy tego czy budżet jest przygotowany na poniesienie kosztów stawki 12 złotych – pytał Andrzej Malinowski.

 

– To projekt rządowy, który ma ukrócić patologię wynagrodzeń w umowach cywilno–prawnych. Pierwszy sektor, jaki należy uporządkować to właśnie sektor publiczny – zapewniał w odpowiedzi Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Wypracowany kompromis ma kształt, na który my, strona rządowa, się zgadzamy – powiedział minister Szwed.

 

– Dziękuję za to wspólne stanowisko, zbudowany kompromis w tak ważnej kwestii otwiera nowe perspektywy na dialog społeczny – dziękowała członkom RDS Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czwartkowe posiedzenie przyniosło również inną ważną uchwałę – przyjmującą wspólne stanowisko strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemów hutnictwa stali, wypracowane przez Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Referujący stanowisko Andrzej Malinowski,  Prezydent Pracodawców RP zaznaczył, że sytuacja polskich hut, mimo ogromnych nakładów na modernizację, jest trudna, a groźba zamykania ich – realna. – Warunki konkurencji międzynarodowej są zaburzone – wyjaśniał Prezydent Malinowski, zwracając uwagę na niekorzystną dla nas politykę klimatyczną UE, agresywne i nieuczciwe działania państw producentów stali spoza Unii. – Realizacja rekomendacji zawartych w stanowisku pomoże polskiemu hutnictwu – podkreślił Andrzej Malinowski.

 

Porozumienie w sprawie płacy minimalnej jest dostępne tutaj.