English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zespoły problemowe RDS dyskutowały o projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

19-04-2016

Podczas wspólnego posiedzenia Zespołu ds. prawa pracy oraz Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, które odbyło się 19 kwietnia br., partnerzy społeczni wraz ze stroną rządową rozpoczęli dyskusję nad projektem zmieniającym ustawę o związkach zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak i strona związkowa zgłosili wątpliwości do propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jak zaznaczyli przedstawiciele ministerstwa celem projektu jest rozszerzenie prawa koalicji, zgodnie z intencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., na osoby samozatrudnione oraz pracujące na umowach cywilnoprawnych. W konsekwencji przysługiwałyby im przywileje związkowe, m.in. szczególna ochrona zatrudnienia oraz tzw. etaty związkowe. Planowana nowelizacja uwzględnia również szereg innych problematycznych zagadnień, które wymagały uregulowania, jak chociażby kwestia doraźnej czynności związkowej czy podwyższenie progów reprezentatywności związkowej.

 

Jednak w ocenie strony pracodawców rozwiązania zaproponowane przez ministerstwo mogą okazać się niezgodne z Konstytucją RP oraz standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podobne zastrzeżenia zgłosiła strona związkowa, która uznała, że projekt nie realizuje w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego rozszerzenia prawa koalicji. Organizacje pracodawców zaznaczyły, że planowane zmiany wykraczają poza kwestie poruszone w orzeczeniu TK oraz ustalenia podjęte na przestrzeni ostatnich lat przez partnerów społecznych w ramach dialogu autonomicznego. Z uwagi na ich rewolucyjny charakter oraz szereg zgłoszonych przez strony uwag pracodawcy zawnioskowali o wydłużenie terminu konsultacji społecznych i podjęcie prac nad projektem w ramach dialogu autonomicznego na forum Rady Dialogu Społecznego. Uczestnicy posiedzenia poparli takie rozwiązanie i ustalili, że strony do końca maja br. przedstawią swoje stanowiska, a następnie przystąpią do wspólnych negocjacji.

 

Wiceminister Stanisław Szwed zapewnił, iż jest otwarty na dialog z partnerami społecznymi, a wypracowane przez strony propozycje zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ostatecznej wersji projektu.